Ledelse i praksis

- en del af forløbet 'Study4player'

En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil og fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Derfor er det vigtigt, at du som leder kender dine egne styrker og svagheder samtidig med, at du har et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer.

Med 'ledelse i praksis' kvalificerer du dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler din personlige lederadfærd.

Indhold

 • Ledelsesteori
 • Personlig lederstil-/udvikling
 • Kommunikation
 • Lærings– og udviklingsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Metode.

Dit udbytte

Når du har taget 'ledelse i praksis', kan du:

 • forstå generelle praksisrelaterede ledelsesteorier
 • forstå forskellige ledelsesmæssige krav og forventninger fra medarbejdere, kolleger og ledelse
 • analysere dit eget tidsforbrug og bruge forskellige personlige planlægningsværktøjer
 • vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet i de konkrete ledelsessituationer og anvende dem i praksis
 • forstå betydningen af dialogen som et ledelsesværktøj og forholde dig til og forstå kommunikationssituationen og dens betydning for din gennemslagskraft
 • bruge relevante værktøjer, når du præsenterer budskaber og problemstillinger
 • arbejde med din egen læring og kompetenceudvikling
 • sparre med andre og skabe grundlag for deres udvikling
 • forstå og analysere forskellige konflikttyper og forstå konfliktens grundlæggende natur
 • vurdere konflikten og på baggrund af det vælge mellem forskellige konfliktløsningsmodeller.

Sådan arbejder vi

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring. Din læring sker i et ”mix”, hvor du får ny viden gennem indlæg, eksperimentering, erfaring og refleksion. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer – både på holdet og i gruppen.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Ledelse i praksis' giver 10 ECTS-point.

Ingen kursusdato fastlagt