Det strategiske lederskab

- en del af forløbet 'Study4player'

Med 'det strategiske lederskab' styrker du din ledelsesmæssige handlekraft og udvikler evnen til at forstå, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver.

Målgruppe

'Det strategiske lederskab' er for dig, der ønsker at øge dine kompetencer inden for menneskelig udvikling og adfærd og få løftet dit strategiske lederskab. 

Indhold

  • Strategiske teorier og modeller
  • Strategisk analyse, udvikling og implementering
  • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis. En proces, der skaber ejerskab og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse
  • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen.

Dit udbytte

Efter forløbet kan du:

  • lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau - det operationelle, det taktiske eller det strategiske ledelsesniveau - i relation til den aktuelle sammenhæng
  • udvikle din egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet
  • deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien og ved i egen afdeling at gennemføre strategiunderstøttende forandringer, fx i form af kompetenceudvikling
  • udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der bidrager til sammenhængskraften i organisationen.

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en skriftlig projektrapport og en mundtlig eksamen, der har afsæt i projektrapporten. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Det strategiske lederskab' giver 10 ECTS-point.

Ingen kursusdato fastlagt