Konflikthåndtering og coaching

- en del af forløbet 'Study4player'

Lær at coache i forbindelse med konflikthåndtering og vær med til at forbedre kommunikationen og skabe et godt arbejdsklima i din virksomhed.

Målgruppe

'Konflikthåndtering og coaching' er for ledere, medarbejdere i HR-funktioner og andre, der ønsker at arbejde professionelt med konflikthåndtering og i den forbindelse anvende coaching.

Indhold

Du lærer at analysere og håndtere teamudvikling, teambuilding og konfliktsituationer. Du får indblik i de psykologiske processer omkring kommunikation og konflikter – vi ser fx på, hvorfor der opstår konflikter, og hvordan man med coaching kan skabe højere performance på arbejdspladsen.

Der er særligt fokus på lederens rolle og på, hvordan lederen via sine kompetencer inden for konflikthåndtering og coaching kan forbedre kommunikationen og dialogen på tværs af afdelinger og niveauer. Hvis du er i stand til at coache, når der opstår konflikter, så kan virksomheden spare tid, opnå et bedre arbejdsklima og blive mere effektiv til at håndtere opgaver.

Dit udbytte

Når du har taget 'konflikthåndtering og coaching', kan du:

  • vurdere og løse praksisnære problemstillinger, der involverer konfliktløsning, mediation/konfliktmægling og forhandling
  • anvende centrale teorier og metoder inden for coaching i forbindelse med komplekse konfliktsituationer
  • vælge den rigtige løsningsmodel i en konfliktsituation
  • anvende dine nye praktiske færdigheder i forhold til udvikling af high performance-teams og samarbejdsrelationer.

Sådan arbejder vi

'Konflikthåndtering og coaching' er et værktøjsorienteret fag, der skal styrke dine kompetencer til at analysere og arbejde med konflikter.

Du kommer løbende til at afprøve fagets konkrete anvendelighed i studiegrupper, hvor du får mulighed for at træne de nye værktøjer og metoder.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en erhvervscase på 2 normalsider. Du får en karakter efter 7-trins-skalaen. 'Konflikthåndtering og coaching' giver 10 ECTS-point.

Ingen kursusdato fastlagt