Projektledelse

Et fag på akademiniveau (10 ECTS)

Med faget 'projektledelse' får du grundlæggende kompetencer i projektledelse og -styring.

Du får styrket dine kompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder eller projektmedarbejder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte projekter.

Målgruppe

Faget 'projektledelse' er for nuværende og kommende projektledere og projektmedarbejdere.

Indhold

 • Værktøjer til at lede og styre projekter fra start til slut
 • Projektmodeller
 • Agile projektformer
 • Projektetablering og -mål
 • Projektorganisation
 • Projektteamet
 • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
 • Planlægning, prioritering og proces
 • Projektet som forandringsproces

Udbytte

Når du har taget 'projektledelse', kan du:

 • lede og styre små og mellemstore projekter
 • analysere og vurdere løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt
 • facilitere diverse processer undervejs i projektet
 • analysere og vurdere rammer og råderum i projektet på både proces- og produktniveau.
 • analysere og vurdere hverdagens udfordringer i projekter, også ledelsesmæssige, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller
 • analysere og vurdere kompleksitet i projekter og anvende relevante teorier og metoder, herunder også agile projektmetoder
 • evaluere projektforløbet og sikre at projektet bliver overdraget til de relevante drifts- og vedligeholdelsespersoner

Eksamen og ECTS

Faget 'projektledelse' afsluttes med en mundtlig eksamen, kombineret med en erhvervscase, med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Faget 'projektledelse' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

Faget 'projektledelse' kan både bruges som et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse, eller som et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Se mødeplaner, priser og tilmelding på faget 'projektledelse'