Din karriere i STARK - nye kompetencer, nye muligheder

Udviklingsforløb og proces for ledere og medarbejdere med fokus på optimering og lederskab, der skal sikre os succes i branchen

Der er brug for medarbejdere, der kan bidrage med ny viden og erfaring, og som kan være med til at sikre, at STARK fortsat vokser og udvikler sig.

Bliv klædt på til vores fælles rejse og få nye kompetencer, så du kan være med til at påvirke udviklingen.

STARK og Erhvervsakademi Aarhus tilbyder i samarbejde kompetencegivende efteruddannelse på akademi- og diplomniveau. Du får eksamensbevis, ECTS-point og viden og værktøjer, du kan bruge med det samme.

Efteruddannelse tæt på praksis

Du kan tage forløbene sideløbende med dit job. Du arbejder med opgaver fra din egen hverdag, og du får værktøjer, som du kan prøve af i praksis med det samme. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper

Fem fag anbefalet for STARK-medarbejdere

I samarbejde med STARK udbyder vi disse fem fag i Aarhus. Fagene kan tages stykvis, og hvert af dem kan også bruges som led i en hel uddannelse, hvis du går efter at få en hel akademi- eller diplomuddannelse på sigt. Det svarer i niveau til hhv. en kort videregående uddannelse eller en professionsbachelor.

Se flere efteruddannelse, kurser og fag

Er du nysgerrig på andre muligheder? Se alle efteruddannelser, kurser og fag på Erhvervsakademi Aarhus 

Tilskudsmuligheder

Afhængigt af din uddannelsesbaggrund kan du søge om at få dækket deltagerbetalingen.

Kompetencefonde

Det er muligt at søge kompetencefonde gennem en række fagforeninger, bl.a. 3F eller HK. Kontakt den reelvante fagforening direkte og hør nærmere.

Omstillingsfonden

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 kr. pr. år via omstillingsfonden.

Sådan gør du: Læs om omstillingsfonden her 

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på fagene, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Tilmelding

Tilmeld dig det eller de fag, der passer til dig. Find tilmeldingsknap, priser og mødeplaner under de enkelte fag:

Kontakt

Thomas Hey

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Thomas Hey

chefkonsulent

Mail: they@eaaa.dk

Telefon: 7228 6174

STARK HR

Hvis du har brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte STARK HR på mail: hrsupport@stark.dk