Marketingplanlægning og effektiv forhandling

Bilbranchens akademiuddannelse i salg og rådgivning

Vi ser på udvikling og implementering af salgs- og markedsføringsplaner, anvendelse af forhandlingsteknikker og inddragelse af markedsføringsøkonomiske og juridiske forhold.

Du bliver desuden klædt på til at gennemføre forhandlinger og til at forstå forhandlingsprocessens forskellige trin og faser.

'Marketingplanlægning og effektiv forhandling' bygger på akademifaget 'marketingplanlægning og forhandling'. 

Indhold

  • Grundlæggende salgs-og markedsføringsplanlægning og –implementering
  • Forhandling
  • Forhandlingsteknik, -kommunikation og -proces.
  • Juridiske forhold i bilbranchen
  • Aftaleret, markedsføringslovgivning og introduktion til e-handelsret

Eksamen og ECTS-point

Du går til eksamen i faget ’marketingplanlægning og forhandling’, der afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Faget giver til 10 ECTS-point. 

Ingen kursusdato fastlagt