Sales Excellence 360 - effektivitet, acceleration og ledelse af den sælgende organisation

Velkommen til Morgendagens Salg – styrk indsatsen på de 7 salgsdyder, der sikrer retning, fremdrift og lønsomme resultater

Dette intensive salgsudviklingsforløb vil bringe dig helt på forkant med den nyeste viden om alt det der kendetegner de bedste salgsorganisationer, og vise hvordan du personligt kan bidrage til at skabe de bedste betingelser for salget og accelerere væksten i virksomheden.

Forløbet er baseret på konklusionerne fra "Morgendagens Salg", der er er et stort, praksisnært og resultatorienteret dansk forskningsprojekt gennemført i et samarbejde mellem Copenhagen Business School (CBS), DI Handel, Business Danmark og Customer Agency.

Se mere og læs hele rapporten om Morgendagens salg her.

Konklusionerne fra forskningsprojektet munder ud i 7 dyder, der har vist sigt at være afgørende faktorer for virksomhedens evne til at tjene penge og vækste.

Forstå dyderne, vælg de vigtigste ud for din organisation og implementer dem effektivt.

Det er dit udbytte af dette forløb.

Samarbejdspartnere

Forløbet er udviklet i tæt samarbejde med:

DI Handel

Gordios

Målgruppe

Forløbet er designet til at udvikle nuværende og kommende ledere i fremtidens salgsorganisation. Dig, der skal udfordre, transformere, og accelerere salgsevnen på tværs af hele organisationen, så I når jeres vækst- og salgsmål i en foranderlig verden med stadig stigende konkurrence.

Du tager ansvar for, eller har frem for alt ambitionen om, at sætte fart og retning for ”den sælgende virksomhed” og skabe de bedste betingelser for, at virksomheden er ægte kundeorienteret med en rød tråd i hele organisationens indsats, så flest muligt af virksomhedens medarbejdere bliver et aktiv for succes i salget. 

Der kan således forventes deltagelse fra ledere og medarbejdere fra hele afsætningsorganisationen – fx:

 • salg
 • marketing
 • produktudvikling
 • forretningsudvikling etc.

Udbytte af forløbet for afsætningsansvarlige

 • Du kommer på forkant med de nyeste indsigter på salgsområdet og får en forståelse for, hvad der er afgørende dyder i morgendagens afsætningsfunktion.
 • Du bliver klædt på til at drive væksten og afsætningen i din organisation, så du befinder dig på fremtidens vinderhold.
 • Du får mulighed for at lave en vurdering af din afsætningsorganisation, så du kan kickstarte jeres egen udvikling.
 • Din egen personprofil samt indblik i egen og andres stil, der kan anvendes både internt til styrkelse af samarbejde og eksternt til en styrket salgskommunikation.
 • Værktøjer til selv at gennemføre målrettede indsatser, der vil udvikle jeres afsætningsfunktion.
 • Styrket din position som leder af eller i afsætningsorganisationen og evnen til at implementere og forankre de tiltag, der sættes i gang.

Sådan er undervisningen

Uddannelsen gennemføres som et mix mellem tilstedeværelsesundervisning og online træning. Vi kalder det ”blended learning”, hvor vi tager det bedste fra begge metoder og sætter det sammen til et effektfuldt og målrettet forløb.

Forløbet ligger spredt over ca. 3 måneder, og du får:

 • 5 tilstedeværelses-undervisningsdage på Erhvervsakademi Aarhus fra 8.30-15.30
 • 7 online moduler à ca. 2 timers varighed
 • En drejebog til salgsudvikling i din virksomhed. 

Der er stor deltagerinvolvering i forløbet, og en væsentlig del af formålet er, at læringen bliver relevant for den enkelte og skal kunne anvendes i praksis.

Kursets indhold

Udover den blended learning, relevante teorier og modeller anvendes tre centrale værktøjer:

 • Messebarometeret – et analyseværktøj til at gennemføre en overordnet vurdering i din virksomhed på Morgendagens dyder, fremdrift og forankringsevne.
 • En Insights person profil, der afdækker dine præferencer og giver grundlaget for at styrke kommunikation og samarbejde.
 • Virksomhedsspil med ledelsessimulering til at styrke implementeringen og forankringen af en potentiel transformation af afsætningsorganisationen.

Resultaterne fra Morgendagens Salg og dyderne er bygget ind i nedenstående indhold, der suppleres med fokus på fremdrift og evnen til at forankre implementeringen af de ønskede ændringer.

1. Platformen

En grundlæggende forståelse af afsætningsfunktionernes udfordringer og dyderne fra Morgendagens Salg. Du danner din egen platform med afsæt i forståelsen af jeres egen forretningsmodel samt vurdering af jeres salgsposition i relation til dyderne i Morgendagens Salg.

2. Kunderne

Forståelse af kunderne, kunderejsen og vores værdiskabelse hos dem.

Hvad er jeres value proposition?

Hvordan er sammenhængen mellem virksomhedens strategi, prioritering af kunderne samt den optimale salgstilgang?

3. Løsninger

Hvordan sikrer vi sammenhængende og værdiskabende løsninger internt i vores afsætningsfunktion? Hvordan synliggør vi vores værdiskabelse i marketing- og salgsarbejdet?

4. Kommunikation og salgsadfærd

Den menneskelige forståelse, der påvirker vores kommunikation og adfærd.

Styrkelse af både den interne og eksterne kommunikation.

Hvad er vores ønskede salgsadfærd, differentieret til forskellige kunder og hvordan sikrer vi en målrettet opbygning og træning af kompetencerne.

5. Salgsledelse og forankring

Vurdering af god salgsledelse.

Hvad er vores succeskriterier?

Ledelseskommunikation.

Hvordan håndteres den eventuelle transformation af afsætningsorganisationen, så vi sikrer en reel forankring og resultatskabelse?

Jacob Schack Iversen

Har du spørgsmål om forløbet, er du velkommen til at kontakte:

Jacob Schack Iversen

chefkonsulent

Mail: jaiv@eaaa.dk

Telefon: 7228 6179

Kursets opbygning

Modul 1 (EAAA): Platformen

 • Velkomst
 • Scenen sættes med afsætningsorganisationens udfordringer
 • Introduktion til Morgendagens salg
 • Egen platform: Overblik over virksomhedens forretningsmodel samt adgang til kundeindsigter, data og værktøjer

Modul 2 (Online): Platform og analyse

 • Den røde tråd og samspil i afsætningsorganisationen
 • Vurdering af egen analyse i Messbarometer

Modul 3 (EAAA): Kunderne

 • Kunderejse, touchpoints og værdiskabelse
 • Inddragelse af kunder og eget bagland
 • Value proposition
 • Markeds- og kundesegmentering

Modul 4 (Online): Kundeprofiler

 • Kundekompleksitet
 • Køberprofiler

Modul 5 (EAAA): Løsninger

 • Fremdrift – fra salgsstrategi til salgsløsninger
 • Inddragelse af kunder og eget bagland
 • KAM- og sælgerprofiler
 • Salgsproces og opbygning af salgspræsentationen

Modul 6 (Online): Kompetencer og adfærd

 • Kompetenceplatformen og salgsmodel
 • Den ønskede salgsadfærd samt ændring af vaner

Modul 7: (Online): Eksamenscase

 • Erhvervscase og eksamensform

Modul 8 (EAAA): Effektiv kommunikation og salgsadfærd

 • Forståelse og anvendelse af Insights profiler
 • Forståelse for egen personprofil
 • Salgsmodel, salgsprofiler og adfærd
 • Salgspsykologi og salgskommunikation til forskellige typer

Modul 9 (Online): Intern kommunikation og samarbejde

 • Styrkelse af interne kommunikation og samarbejde
 • Ledelseskommunikation

Modul 10 (Online): Eksamen og sparring på salgsudviklingsprojekt

 • Eksamensform
 • Sparring salgsudviklingsprojekt

Modul 11 (EAAA): Salgsledelse og forankring

 • Den gode salgsledelse
 • Forandringsledelse og forankring

Modul 12 (Online): Det samlede billede

 • Det samlede billede – teori og praksis
 • Perspektiveringer

Eksamen og ECTS

Du kan afslutte forløbet med en mundlig eksamen på baggrund af et skriftligt salgsudviklingsprojekt. Projektet indgår i bedømmelsen. Forløbet giver 10 ECTS-point på akademiniveau. 

Forløbet bygges op omkring faget 'strategisk salg' fra akademiuddannelsen i salg og markedsføring. Det betyder, at du kan bruge kurset som et led i en hel akademiuddannelse, hvis du ønsker det.

Er du interesseret i salgskurser, kan du også tjekke akademifaget 'strategisk salg og key account management'

Tilmelding og pris

Hvis du søger om at få kurset betalt gennem omstillingsfonden, kan der max dækkes 8.700 kr. herigennem. Kontakt os, hvis du har spørgsmål. 

Ingen kursusdato fastlagt