Projektledelse

Business Developer

Med faget 'projektledelse' får du grundlæggende kompetencer i projektledelse og -styring. Du får styrket dine kompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder eller projektmedarbejder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte projekter.

Målgruppe

Faget 'projektledelse' er for nuværende og kommende projektledere og projektmedarbejdere.

Indhold

 • Værktøjer til at lede og styre projekter fra start til slut
 • Projektmodeller
 • Agile projektformer
 • Projektetablering og -mål
 • Projektorganisation
 • Projektteamet
 • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
 • Planlægning, prioritering og proces
 • Projektet som forandringsproces

Dit udbytte

Når du har taget 'projektledelse', kan du:

 • lede og styre små og mellemstore projekter
 • analysere og vurdere løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt
 • facilitere diverse processer undervejs i projektet
 • analysere og vurdere rammer og råderum i projektet på både proces- og produktniveau.
 • analysere og vurdere hverdagens udfordringer i projekter, også ledelsesmæssige, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller
 • analysere og vurdere kompleksitet i projekter og anvende relevante teorier og metoder, herunder også agile projektmetoder
 • evaluere projektforløbet og sikre at projektet bliver overdraget til de relevante drifts- og vedligeholdelsespersoner

Eksamen og ECTS

Faget 'projektledelse' afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur og bedømmelse efter 7 - trinsskalaen. Faget 'projektledelse' giver 10 ECTS-point.

Projektledelse

Startdato: Efterår 2020

Pris: 10.800 kr.

Tidspunkt: Dag