Organisation og arbejdspsykologi

Ledernes akademiuddannelse

Med 'organisation og arbejdspsykologi' får du praktiske værktøjer til at arbejde med din virksomheds organisering, kultur, trivsel og motivation. 

Indhold

 • Organisationsudvikling
 • Organisationsstruktur og omgivelser
 • Styringsprocesser
 • Individ, grupper og teams
 • Motivation i arbejdslivet
 • Kultur og værdier
 • Trivsel og arbejdsmiljø
 • Forandringsprocesser
 • Metodeteori og dataindsamling

Dit udbytte

Når du har taget 'organisation og arbejdspsykologi', kan du:

 • analysere og vurdere hverdagens udfordringer mellem organisationens struktur, processer og kultur
 • anvende hensigtsmæssige metoder til at styrke motivation og arbejdsmiljø
 • analysere og forstå hvilke elementer, der kan påvirke trivsel og udvælge metoder til at styrke denne.
 • anvende metoder til etablering og udvikling af grupper og teams
 • indsamle og anvende data til at undersøge en organisatorisk problemstilling 

Eksamen og ECTS-point

Organisation og arbejdspsykologi afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt (8 sider). Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Faget giver til 10 ECTS-point.

Tilmelding

Du tilmelder dig de tre obligatoriske fag samlet.