Det strategiske lederskab

Ledernes akademiuddannelse

Med 'det strategiske lederskab' styrker du din ledelsesmæssige handlekraft og udvikler evnen til at forstå, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver.

Indhold

  • Strategiske teorier og modeller
  • Strategisk analyse, udvikling og implementering
  • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis.
  • Processer, der skaber ejerskab og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse
  • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen.

Dit udbytte

Når du har taget 'det strategiske lederskab ', kan du:

  • foretage strategisk analyse og lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau i relation til den aktuelle sammenhæng
  • udvikle din egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet
  • deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien, og ved i egen afdeling at gennemføre strategiunderstøttende forandringer, fx i form af kompetenceudvikling og forandringsledelse.
  • udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der bidrager til sammenhængskraften i organisationen

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig projektrapport og en mundtlig eksamen, der har afsæt i projektrapporten. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Det strategiske lederskab' giver 10 ECTS-point.

Tilmelding

Du tilmelder dig de tre obligatoriske fag samlet.