Guldsmedebranchen mod 2025 - nye kompetencer, nye muligheder

Vær med til at udvikle branchen

Der er brug for indehavere, medarbejdere, chefer og leverandører, der kan tænke ud af boksen og være med til at skabe nye ideer og muligheder for vækst i guldsmedebranchen.

Bliv klædt på til rejsen frem mod 2025 og få nye kompetencer, så du kan være med til at påvirke udviklingen. Danske Guldsmede og Urmagere, Guldsmedebranchens Leverandørforening og Erhvervsakademi Aarhus tilbyder i samarbejde kompetencegivende efteruddannelse på akademiniveau. Du får eksamensbevis, ECTS-point og viden og værktøjer, du kan bruge med det samme.

For dig, der vil på forkant med udviklingen i markedet, finde nye veje – og nye måder at styrke forretningen på. Vælg mellem to forløb:

Efteruddannelse tæt på praksis

Du kan tage forløbene sideløbende med dit job i en guldsmedeforretning eller hos en leverandør. Du arbejder med opgaver fra din egen hverdag, og du får værktøjer, som du kan prøve af i praksis med det samme. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper.

Mød dine undervisere

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på på fagene, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Tilmelding

Ingen kurser fundet

Conny Westphall

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Conny Thoftdahl Westphall

chefkonsulent

Mail: cowe@eaaa.dk

Telefon: 7228 6177