Study4player

Tag en fleksibel akademiuddannelse i ledelse eller salg og markedsføring

Dyrker du elitesport? Så har du brug for fleksibilitet i den måde, din uddannelse skal tilrettelægges på.

Hos os kan du både tage akademiuddannelsen i ledelse eller akademiuddannelsen i salg og markedsføring med en særlig salgsprofil. Begge dele bliver fleksibelt tilrettelagt, så det passer med din elitesportskarriere.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, som vil arbejde med ledelse eller salg og markedsføring. Forløbet 'study4player' er særligt målrettet elitesportsudøvere, som ikke har mulighed for at følge almindelige undervisningsforløb.

Uddannelsen er også åben for andre, som ønsker en mere fleksibelt og individuelt tilrettelagt uddannelse.

Sådan er uddannelserne bygget op

Uddannelserne består af fem fag og et afgangsprojekt. Hvert fag svarer til 10 ECTS-point og uddannelsen svarer til 60 ECTS-point.

Vi udbyder ét nyt fag pr. halve år.

Du kan tage en hel uddannelse som et deltidsstudium over 3 år, eller du kan tage de enkelte fag som selvstændige forløb efter nærmere aftale.

Alle fag afslutter du med en eksamen, som tager udgangspunkt i en projektopgave om en konkret ledelses-, markedsførings- eller salgsopgave.

Eksamen foregår på Erhvervsakademi Aarhus eller online efter individuel aftale.

En akademiuddannelse giver adgang til uddannelse på diplomniveau, fx diplomuddannelsen salg og markedsføring eller diplomuddannelsen i ledelse

Fleksibel tilrettelæggelse - med en mentor

Fagene gennemføres som blended learning, som er en blanding af forelæsninger og online undervisning. Hvert fag er fordelt over 3-4 måneder.

Der er 5-6 hele dages undervisning på Erhvervsakademi Aarhus. Her arbejder du med konkrete cases sammen med dine medstuderende og underviseren. Det er også muligt at læse op på faget selv, hvis du er forhindret i at deltage i forelæsningerne.

Mellem forelæsningerne deltager du i online lektioner, hvor der er 6-8 online lektioner pr. fag. Her arbejder du interaktivt med opgaver, som følges af din mentor. Datoerne for de online lektioner aftales på første undervisningsdag.

Du får tilknyttet en personlig mentor under forløbet, der giver dig et bedre overblik og skaber sammenhæng i din uddannelse. 

Akademiuddannelsen i ledelse

Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, der gerne vil have en praksisnær og målrettet lederuddannelse. Uddannelsen henvender sig til kommende ledere og trænere, der ønsker kendskab til relevante ledelsesværktøjer.

Du kvalificerer dig til selvstændigt og ud fra personlige og ledelsesfaglige kompetencer at gennemføre personaleledelse i private og offentlige virksomheder eller idrætsverdenen.

I løbet af uddannelsen får du mulighed for at skabe kobling mellem teori og praksis, skabe kobling mellem dine personlige kompetencer og ledelsesfaglige emner og ikke mindst skabe kobling mellem dine konkrete behov og teoretiske fordybelse.

Uddannelsen sætter fokus på din personlige udvikling, ledelse af medarbejdere, ledelse af grupper og teams og ledelse af organisatoriske forandringer.

Hør 2 professionelle fodboldspillere fortælle om deres udbytte af uddannelsen  

Dit udbytte

 • En praksisnær uddannelse, som er lige til at anvende
 • Effektive værktøjer til at planlægge og gennemføre ledelse succesfuldt
 • Kompetence i udøvelse af ledelse samt personlig indsigt
 • Indsigt i egen adfærd og ledelsesstil
 • Færdigheder i effektiv kommunikation og konflikthåndtering
 • Lære at tage del i organisatoriske forandringsprocesser og strategiske udviklingsprocesser
 • Adgang til diplomuddannelsen ledelse

Du får tilknyttet en personlig mentor under forløbet, som skal give dig et bedre overblik og skabe sammenhæng i din uddannelse.

Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Aarhus og Spillerforeningen.

Akademiuddannelse i salg og markedsføring

Vi tilbyder akademiuddannelsen i salg og markedsføring - med et helt særligt fokus på salg - som et særligt tilrettelagt forløb for dig, som ønsker mere fleksibilitet i din salgsuddannelse.

På uddannelsen lærer du at planlægge og gennemføre salgs- og markedsføringsaktiviteter på et professionelt niveau. Du bliver trænet i at anvende effektive værktøjer, så du kan kommunikere målrettet og sælge med succes til forskellige kundetyper. Du får viden inden for salg, salgsledelse, markedsføring, kommunikation, forhandlingsteknik, kulturforståelse og afsætningsstrategi.

Med en akademiuddannelse kan du varetage mange forskellige jobs inden for salg, service og marketing fx som salgskonsulent, key account manager, salgschef, marketing koordinator eller salgskoordinator.

Dit udbytte

 • en praksisnær uddannelse med værktøjer, som du kan anvende direkte i dit job
 • effektive værktøjer til at planlægge og gennemføre salg og markedsføring succesfuldt
 • kompetence til at udarbejde salgs- og marketingplaner
 • indsigt i markedsanalyse
 • færdigheder i effektiv kommunikation og forhandling med mange forskellige kundetyper
 • viden om sociale medier og opbygning af brand
 • færdigheder i præsentationsteknik og gennemslagskraft.

Du får tilknyttet en personlig mentor under forløbet, som skal give dig et bedre overblik og skabe sammenhæng i din uddannelse.

Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Aarhus og Spillerforeningen.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på uddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

 1. En relevant erhvervsuddannelse*
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have foretaget en realkompetencevurdering i forhold til at få adgang til den konkrete uddannelse, du ønsker optagelse på.

Tilmelding ledelse

Ingen kurser fundet

Tilmelding salg og markedsføring

Ingen kurser fundet

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Kontakt

For praktisk information om Study4player, kontakt Jesper M. Kristensen, repræsentant for spillerforeningen og koordinator for Study4player på mobil 2714 4922 eller mail jesper.kristensen@spillerforeningen.dk

Faglige spørgsmål  

Har du faglige spørgsmål, eller ønsker du en snak om dine uddannelsesmuligheder på akademiuddannelsen i salg og markedsføring, kontakt Brian Jacobsen, markedschef på Erhvervsakademi Aarhus, på mobil 7228 6165 eller mail bkj@eaaa.dk.

For akademiuddannelsen i ledelse, kontakt Thomas Hey, chefkonsulent på Erhvervsakademi Aarhus på mobil 7228 6174 eller mail they@eaaa.dk

Lene Høllund Overballe

Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene Høllund Overballe

administrativ koordinator

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6162