Livscyklusanalyser med fokus på mode og tekstil

Styrk kompetencerne til at beregne, analysere og formidle produkternes miljømæssige aftryk fra vugge til grav.

Ønsker du at analysere den samlede miljømæssige belastning ved din virksomheds produktions- og indkøbsstrategier? Så tilmeld dig forløbet 'Livscyklusanalyser med fokus på mode og tekstil.

Tæt samarbejde med brancheforeningen Dansk Mode & Tekstil

Forløbet er udviklet i tæt samarbejdet med brancheforeningen Dansk Mode & Tekstil. På forløbet får du al den nødvendige viden om virksomhedens produkters miljøbelastning gennem hele produktets livscyklus.

Du lærer om produktets vej igennem hele værdikæden - fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, over fremstilling af produktet, brugen af det, inklusive vedligeholdelse og reparation samt genanvendelse.

På den måde kan du vurdere produktets livscyklus, så I kan justere i værdikæden og dermed få en større grad af bæredygtighed i livscyklen.

Målgruppe

Forløbet er udviklet i tæt samarbejde med brancheforeningen Dansk Mode & Tekstil, hvilket gør at forløbet særligt er oplagt og målrettet til medarbejdere, der er beskæftiget inden for mode og tekstil branchen.

Indhold

På forløbet får du en viden om:

 • Metoder og teorier om livscyklusanalyser i relation til virksomheden og dens produktion
 • Metode og teorier om udvinding af råmaterialer og forekomster af naturressourcer, fremstilling, vedligeholdelse og reparation af virksomhedens produkter
 • Produkters miljømæssige belastning
 • Vedligehold, reparation og genanvendelse
 • Indkøb og anvendelse af råmaterialer og naturressourcer
 • Kvalitetsmærkninger

Udbytte

Når du er færdig med forløbet 'livscyklusanalyser', kan du:

 • analysere virksomhedens miljømæssige belastning ved fremstilling af virksomhedens produkter
 • opstille forretningskritiske krav til indkøb og anvendelse af råmaterialer og naturressourcer i relation til virksomhedens produktion og værditilbud
 • optimere virksomhedens indkøbsmuligheder og muligheder for genanvendelse
 • navigere i kvalitetsmærkninger af forskellige produktgrupper
 • vurdere, hvilken rolle ledelsen har i en implementeringsproces
Jacob Schack Iversen

Har du spørgsmål om forløbet, er du velkommen til at kontakte:

Jacob Schack Iversen

chefkonsulent

Mail: jaiv@eaaa.dk

Telefon: 7228 6179

Eksamen og ECTS-point

'Livscyklusanalyser' giver 5 ECTS-point.

Forløbet afsluttes med en eksamen, og du får en karakter efter 7-trins skalaen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "livscyklusanalyser" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt