Kreativ procesfacilitering

Vil du styrke dine evner til at facilitere kreative processer for børn og unge?

'Kreativ procesfacilitering' er et pædagogisk efteruddannelseskursus, der afvikles i samarbejde med Bloom Institutes.

Med kurset opnår du både teoretisk og især praktisk viden om, hvordan du kan anvende kunstneriske processer som et værktøj til at få børn og voksne til at udfolde deres personlige potentiale.

I et levende og trygt miljø kommer du både til at arbejde med dig selv og dit eget personlige potentiale og til at bruge Bloom Institutes målrettede metode til at facilitere processer for andre.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder med børn og unge eksempelvis som lærer eller pædagog.

Indhold

  • Udvikling af dine personlige kompetencer som facilitator af læringsprocesser for børn og unge
  • Bevidsthed om eget potentiale og tydeliggørelse af egen profil
  • Teoretisk og praktisk viden om at designe læringsrum
  • Et rum til at reflektere over egen praksis og dermed udvikle din faglighed
  • Værktøjer til at fremme egne og andres handlekraft og metoder til at udvikle selvstændighed i fællesskaber
  • Anvendelse af dannelses-didaktik
  • Organisatorisk procesforståelse
  • Individualiseret og afprøvet værktøjskasse med procesfaciliteringsværktøjer, metoder og praktiske øvelser

Udbytte

Med Bloom Institutes kursus i 'kreativ procesfacilitering' opnår du viden og kompetencer inden for tre overordnede temaer: kunst, handlekraft og fællesskab.

Kunst

Vi sætter fokus på kunst som metode til at øge børn og unges evner til at tænke abstrakt, arbejde med noget der er større end dem selv og at opleve flow og skaberkraft.

Handlekraft

Vi arbejder med metoder og teknikker, der understøtter børn og unges selvstændighed og deres evne og mod til at stå stærkt i fællesskaber som dem, de er. Vi sætter fokus på din motivation og arbejder med mulighederne for, at du kan beskæftige dig med det, du brænder for.

Fællesskab

Bloom Institute har gennem mange års erfaring i arbejdet med børn og voksne udviklet en metode til at favne mennesker i skabende fællesskaber.

Løsningen har vi hentet i den kunstneriske skabelsesproces, hvor man afprøver udvalgte teknikker og metoder og gør sine idéer til virkelighed. Metoden kan anvendes som pædagogisk greb i al slags arbejde med mennesker – både børn, unge og voksne.

Praktisk info

Kurset afholdes på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104,  8260 Viby J.

En del af en akademiuddannelse

'Kreativ procesfacilitering' er baseret på faget 'procesfacilitering', der er en del af en akademiuddannelse. Faget afsluttes med en erhvervscase og derefter en mundtlig eksamen. Kurset giver 5 ECTS- point.

Et kursus i samarbejde med Blooms Institute

Erhvervsakademi Aarhus samarbejder med Blooms Institute om at udbyde dette kursus.

Prisen er inkl. moms. 

Kreativ procesfacilitering

Startdato: 23-01-2023

Pris: 21.325 kr.

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Kreativ procesfacilitering

Startdato: 06-03-2023

Pris: 21.325 kr.

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

}