Driv virksomhedens digitale agenda

Et intensivt uddannelsesforløb i digital transformation på direktions- og bestyrelsesniveau

Alle analyser konkluderer samstemmigt at virksomheder der arbejder digitalt, har en markant højere produktivitet end andre. Det er derfor en helt afgørende opgave for virksomhedens ejer, direktør og/eller bestyrelse at tænke digitalt og investere i den digitale transformation.

I takt med digitaliseringen står vi i en ny virkelighed, hvor blandt andet markedsmekanismerne, konkurrencesituationen, salgsdisciplinen, skalerbarheden og kompetencebehovet, er ændret for altid. Digitalisering er blevet et grundvilkår for virksomhedens fremtidige eksistensberettigelse, og det handler om at hoppe på toget inden det forlader perronen.

Dette forløb er derfor særligt udviklet for at give ejerledere og bestyrelsesmedlemmer de bedste digitale kort på hånden til at kunne fremme den digitale udviklingsagenda og forstå potentialerne forbundet hermed.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til ejerledere og erfarne, nye eller kommende bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore virksomheder på tværs af industrier, brancher og kategorier.

Det afgørende er, at du ønsker at spille en mere aktiv rolle i at sikre virksomhedens strategiske fokus, og at dette er bundet op på et rentabelt grundlag – både på den korte og lange bane for at sikre virksomhedens eksistensberettigelse.

Dygtiggør dig som en tidssvarende lederprofil og hjælp forretningen til at nå nye højder med et indblik i den digitale tidsalder.

Forløbet giver dig

Du får et digital overblik til at kunne sætte en strategisk retning inden for centrale områder hvor små og mellemstore virksomheder hurtigst muligt skal omstille sig og kan høste de største digitale gevinster.

Du får need-to-know viden om

 • Strategisk indsigt ift. nye salgskanaler og hvordan digitaliseringen påvirker markedet
 • Design, planlægning og prioriteringer i digitaliseringen
 • Tech strategi og adoption af ny teknologi
 • IT arkitektur – modellering, nøgleroller og distribution af beslutninger
 • Datastrategi, datakultur og realtime beslutninger
 • Cybersecurity og compliance
 • Nye forretningsmodeller og den rigtige side af innovationskurven
 • Den agile organisation
 • Learningloops og testkultur
 • Operationalisering, skalering og vækst

Opnå nye kompetencer

 • Digitalt overblik på strategisk niveau
 • Vurdering af virksomhedens digitale modenhed
 • Analyse af virksomhedes digitale indkøb og arkitektur
 • Potentialevurdering af digitale gevinster og forudsætninger
 • Prioritering og planlægning af de digitale indsatser
 • Tilpasning af det organisatoriske setup og digitale kompetenceniveau

Undervisere

 • Mads Kivi Jensen, CEO og professionelt bestyrelsesmedlem, MadeAbout Consulting (tidl. CCO og CDO i Søstrene Grene)
 • Hannu Vangsgaard, CEO og professionelt bestyrelsesmedlem, Digital Acceleration (tidl. Head of Digital i Salling Group)
 • Mads Christensen, fondschef i New Deal Invest og fast porteføljeforvalter i podcasten ”Millionærklubben”
 • Christian Schwarz Lausten, serieiværksætter, CEO og co-founder, Landsfolk
 • Jens-Jacob Aarup, CEO, Inspari og professionelt bestyrelsesmedlem
 • Mathias Holdt, regional direktør i Improsec

Uddannelsens opbygning

Du vil opnå en strategisk forståelse for, hvordan digitaliseringen påvirker markedet og hvilke muligheder og trusler det medfører. Hvordan identificerer man de indsatsområder, hvor digitaliseringen vil skabe størst værdi.

Du vil opnå en ledelsesmæssig forståelse for, hvordan man lykkedes med at transformere kulturen, processerne og samarbejdet på tværs og ikke mindst, hvordan teknologien skal understøtte transformationen.

Du får en effektiv gennemgang til nogle af de mest centrale digitaliseringstendenser, dilemmaer og problematikker.

En dag i bestyrelsescockpittet med simulering af en digital turnaround og digitalisering af virksomhedens kundevendefunktioner.

Forløbet afsluttes med en kort skriftlig pitch/forretningsplan, der tager afsæt i egen praksis. Planen præsenteres i bedste ”løvens hule” format for et dommerpanel og de øvrige deltagere på forløbet.

Netværksgruppe

På forløbet tildeles du en netværksgruppe som du følger og sparrer med undervejs. Netværksgrupperne inddeles efter erfaring, branche og konkurrencehensyn.

Pris (ekskl. moms)

Forløbet koster kr. 19.995 pr. deltager.

Få 15 % ved flere deltagere fra samme bestyrelse/virksomhed.

Prisen inkluderer:

 • 4 intensive undervisningssessioner med nogle af landets dygtigste og mest erfarne digitale praktikere
 • Fuld forplejning på undervisningsdagene
 • Undervisningsmateriale og bøger
 • Eksamen og Diplom
 • Opfølgning og coaching 6 måneder efter afslutning
 • Alumninetværksmøde hvor deltagerne samles 8 – 12 måneder efter afslutning

Tilmelding

Tilmelding til uddannelsen skal ske senest onsdag den 31. august.

Ingen kursusdato fastlagt

}