Digital markedsføring for fleksjobbere

Er du fleksjobber og vil du gerne arbejde med digital markedsføring? Så er du kommet til det rette sted. Uddannelsen er et perfekt springbræt til arbejdsmarkedet.

Ønsker du et job, hvor digital markedsføring er i fokus? Og vil du gerne klædes på til at forbedre virksomheders konkurrenceevne online? Så tilmeld dig ’digital markedsføring’ og få en statsanerkendt, kompetencegivende efteruddannelse og eksamen på akademiniveau.

I samarbejde med Humanta tilbyder Erhvervsakademi Aarhus 6 ugers uddannelsesforløbet 'Digital markedsføring', der er en del af den regionale og nationale positivliste for jobrettet uddannelse.

Få succes med digital markedsføring

På dette praksisnære uddannelsesforløb bliver du klædt sikkert på til at varetage opgaver inden for online markedsføring. Du får de digitale kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

Du opbygger en solid grundforståelse for digital markedsføring, og du får praktisk erfaring i at arbejde med de digitale værktøjer, som virksomheder bruger.

På uddannelsesforløbet i ’Digital markedsføring’ lærer du, hvordan du synliggør en virksomhed og styrker virksomhedens online konkurrenceevne. Du kommer til at arbejde med online annoncering, webanalyse, nyhedsbreve, sociale medier, søgemaskineoptimering og meget mere.

Når du har deltaget på uddannelsen, kan du varetage en bred vifte af jobs, hvor digital markedsføring er en del af jobbet.

Du får mere end blot en uddannelse

I forlængelse med uddannelsen kan Humanta tilbyde dig hjælp til jobsøgning/jobmatch i tæt dialog mellem lokale virksomheder og jobcenter. Derudover kan Humanta også tilbyde dig support i jobopstarten, der er med til at skabe hurtigere og bedre indkøring i dit nye job.

Ud over undervisningen på uddannelsen, giver vi hver deltager en individuel anbefaling. Den forholder sig til tre faglige retninger: Teknisk, kreativ og administrativ. Der er stor forskel på, om man kan arbejde kreativt eller teknisk. Med den individuelle anbefaling får hver deltager og kommende arbejdsgiver mere klarhed over, hvilken retning der er mest værdiskabende.

Humanta tilbyder også hjælp til at udforme ansøgning og CV, så de nye kompetencer fremstår bedst muligt. Du har også mulighed for at blive en del af en lukket Facebook gruppe for medlemmer, som har gennemført forløbet. Endelig stiller vi os til rådighed i arbejdet med at skabe dialog og jobmulighed hos de lokale virksomheder med særlig fokus på digitale kompetencer.

Indhold

 • Introduktion til digital markedsføring
 • Digital strategi
 • Søgemaskineoptimering (SEO)
 • Digital reklame og annoncering
 • Sociale medier
 • Målsætninger og KPI (Key Performance Indicators)
 • Konverteringsoptimering, usability og brugertests
 • Konceptudvikling til mobile enheder
 • Relevant jura og håndtering af persondata
 • Webanalyse

Udbytte

Når du er færdig med 'Digital markedsføring', kan du:

 • varetage et job inden for digital markedsføring både selvstændigt og i teams – du får de kompetencer, erhvervslivet efterspørger
 • analysere og varetage digitale markedsføringsopgaver professionelt
 • arbejde med de programmer og værktøjer, som virksomheder bruger i deres markedsføringsarbejde
 • anvende digitale markedsføringsbegreber, -modeller, -teorier, -metoder og -værktøjer til at implementere markedsføringsaktiviteter og vurdere effekten af dem
 • opstille mål og vurdere nøgleområder for virksomhedens digitale strategi
 • analysere webstatistikker og herudfra ændre i den fremtidige markedsføringsindsats
 • anvende teorier og metoder – herunder brugertests – til at forbedre brugervenligheden
 • optimere virksomhedens placering i søgeresultater
 • planlægge og udarbejde annonce- og reklamekampagner til digitale medier
 • vurdere potentialet for mobil markedsføring og udvikle nye mobile koncepter

Derfor skal du vælge uddannelsen hos os

 • 6 ugers uddannelsesforløb målrettet til fleksjobbere
 • Effektiv kombination af undervisning og jobindsats
 • Aktuel og værdiskabende kompetenceudvikling
 • Gode fleksjobmuligheder i lokale virksomheder
 • Samarbejde med jobcenter der styrer fordeling af opgaver
 • Korte og lærerige undervisningsdage
 • Plads til forskellighed
 • Undervisere der arbejder fagligt indenfor området
 • Stor erfaring med undervisning af mennesker visiteret til fleksjob
 • Stor erfaring i samarbejde med kommuner og jobcentre
 • Løbende erfaringsdeling og evaluering
 • Underviserne deler kontaktinfo og kan også yde hjælp udenfor lektionerne
 • Godkendt, videregående eksamen og 10 ECTS
 • Officielt eksamensbevis/uddannelsesbevis fra Erhvervsakademi Aarhus
 • Individuel anbefaling fra Humanta
 • Hjælp og support den første tid i nyt job for deltagerne
 • Dialog med potentiel arbejdsgiver

Om undervisningen

Undervisningen på uddannelsen er tilpasset, så undervisningsdagene er kortere, men flere end traditionelt for lignende uddannelser. En kortere undervisningsdag tager hensyn til dig, der ikke kan klare mange sammenhængende timers fokus. Dertil oplever vi, at det giver en generelt bedre indlæring.

Du vil opleve en praksisnær undervisningsform, der veksler mellem underviseroplæg, diskussioner, øvelser og opgaver - individuelt, i teams og på klassen.

Vi lægger stor vægt på, at undervisningen er praktisk orienteret, og at du som studerende involverer dig og deltager aktivt. Undervisningen vil max være 4½ timer dagligt.

En del af en akademiuddannelse

’Digital markedsføring' er en del af akademiuddannelsen i salg og markedsføring. Du har mulighed for at afslutte forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en disposition. 'Digital markedsføring' giver 10 ECTS-point.

Du kan efterfølgende bruge faget som en del af en hel akademiuddannelse.

Et forløb i samarbejde med Humanta

Uddannelsesforløbet i 'digital markedsføring' udbydes i samarbejde med Humanta.dk, der er samarbejdspartner til Erhvervsakademi Aarhus

Ingen kursusdato fastlagt