AWS re/Start - få job i it-branchen

12 ugers uddannelsesforløb inden for Cloud Computing med AWS re/Start samt to fag: Internet of Things samt Programmering, begge fag på den regionale positivliste

IT- branchen er i rivende udvikling og forandrer sig hurtigere end nogen anden branche. Cloud er ny generation af IT, og størstedelen af virksomheder og organisationer anvender i dag cloudløsninger. Det betyder, at kvalificeret arbejdskraft og kompetencer inden for feltet er yderst eftertragtede.

AWS står for Amazon Web Services, og cloud er en fælles betegnelse for en række net-baserede løsninger, hvor software placeres i ’skyen’. En certificering inden for cloud vil derfor åbne for et væld af jobmuligheder som bl.a. Cloud Supporter, second level support, systemadministrator m.fl. som springbræt til en videre karriere inden for IT.

12-ugers kursus og certificering

AWS re/Start er et 12 ugers intensivt, krævende og stærkt kompetencegivende kursus, som består af afvekslende undervisning baseret på scenarier fra den virkelige verden, workshops og gruppearbejde.

Kurset er understøttet af professionelle mentorer og kvalificerede undervisere.

Under hele AWS re/Start-programmet vil vi stå til rådighed for dig som kursist. Ud over en AWS Cloud Practitioner-certificering vil du modtage CV- og jobsparring som forberedelse til jobsamtaler og møder med kommende arbejdsgivere.

Test

Du skal igennem en logisk test, der skal bestås for at kunne deltage i kurset.

Motiveret ansøgning

Dernæst skal du sende en motiveret ansøgning, som skal indeholde en forklaring ift. din personlige interesse i AWS re/Start, og hvorfor du ønsker at gøre karriere inden for cloud.

Interview

Når din ansøgning er godkendt, vil du blive indkaldt til en 1-1 samtale

AWS re/Start Screening

Efter ansøgningsprocessen er fuldført, vil vi påbegynde screening af kandidater. Vi udvælger 25 personer til at deltage i AWS re/Start-programmet.

De første 6 uger med undervisning i AWS-re/Start forløbet samt påbegynde og afslutte akademifaget 'Internet of Things" med 10 ECTS. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Der vil også være opstart af proces med match med virksomheder, der vil tilbyde beskæftigelse.

Fortsat AWS-re/Start forløb og afsluttes med AWS-certificering som Cloud Practitioner, samt påbegynde og afslutte faget i 'Programmering'.

12 ugers undervisningsforløb afsluttet, og du har været til en eller flere jobsamtaler og forhåbentlig kommet i beskæftigelse.

Samarbejdspartnere og undervisere

AWS-re/Start program er udviklet i samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus, Amazon og Convision.

Undervisningen varetages af certificerede undervisere fra Convision samt undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus.

Thomas Hey

Spørgsmål til niveau og fagligt indhold?

Thomas Hey

chefkonsulent

Mail: they@eaaa.dk

Telefon: 7228 6174

Udbytte

Forløbet klæder dig på til en karriere inden for et efterspurgt felt, hvor du får muligheden for at bygge ovenpå din uddannelse eller kickstarte din IT-Cloud karriere.

I sammenhæng med AWS-kurset får du to integrerede undervisningsmoduler fra Erhvervsakademi Aarhus til at udbygge din profil inden for IT.

Adgangskrav

For at kunne deltage i kurset er der visse krav, som skal opfyldes:

  • Du er ikke fuldtidsansat og arbejder ikke mere end 15 timer ugentlig
  • Du er ikke i gang med en uddannelse
  • Du er lovligt berettiget til at bo og arbejde i Danmark
  • Du er interesseret i en karriere inden for IT og er i stand til at vise det
  • Du kan afsætte tid til et 12-ugers intensivt kursusforløb (mandag til fredag fra kl. 08.30 til kl. 16.30)
  • Du skal kunne bestå en logisk og matematisk test forud for optagelse på kurset
  • Du har computerudstyr og stabilt internet til at gennemføre kurset
  • Du er klar til at påbegynde arbejde straks efter kurset, hvis du får en jobmulighed

FAQ

Ja, du har mulighed for at modtage dagpenge gennem alle 12 uger.

Kurset er gratis for alle deltagende.

Kontakt Thomas Hey på they@eaaa.dk eller mobil 7228 6174.

Vær opmærksom på, at det kan tage op til 1 uge før din ansøgning er klar til videre proces. Hvis du ikke har hørt noget inden for 1 uger, kontakt da venligst Convision på info@convision.dk

Desværre er kurset kun for personer med dansk statsborgerskab.

Ved kursets afslutning hjælper vi dig med at finde og planlægge samtaler ved ansættende arbejdsgiver(e).

Nej, ingen IT- eller tekniske erfaringer er et krav for at deltage i kurset.

AWS-certificeringen suppleres af 1 akademifag (som du får ECTS-point for) og et kursus i programmering. Så kan du senere bruge de to fag som led i en hel uddannelse.

Internet of Things (loT) (10 ECTS)

Faget giver kompetencer til at designe og implementere embedded hardware og software, til kommunikation af fælles løsninger, opsamling samt anvendelse af data.

Programmering (kursusbevis)

Du lærer at udvikle applikationer til en række platforme samt en masse grundlæggende programmering.

Tilmelding

Kontakt Thomas Hey på they@eaaa.dk eller 7228 6174 for mere info, eller for tilmelding.