Regneark til økonomistyring - 100 % online undervisning

Lær om regneark til økonomistyring hjemmefra via fjernundervisning

Du bliver bedre til at arbejde med analyse af større datamængder, udarbejdelse af avancerede, men brugervenlige regneark samt opsætning og strukturering af mere komplekse sammenhænge i Excel.

Du lærer både de mest anvendte funktioner og dem, der er avancerede, samt pivottabeller, modellering, data-tabeller samt prognoseværktøjer.

Indhold

 • Datasystematisering - formler og funktioner
 • PIVOT-tabeller - brugervenlige og avancerede
 • Opbygning af økonomiske og finansielle modeller
 • Følsomhedsanalyser & data-tabeller
 • Betinget formatering og dataevaluering

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen består af en god blanding af fjernundervisning (live streaming), opgaveløsning, gennemgang af opgaver (live) samt besvarelse af spørgsmål (både live og via diskussionsværktøjer).

Undervisningsmaterialet "Organisations- og økonomistyring vha. avanceret Excel" vil fremgå af den online undervisningsplatform Canvas, hvor vi også bruger de indbyggede kommunikationsværktøjer som konferencer (live streaming, diskussioner og beskeder.

Mødeplan

 • 15-04-2020: Excel intro datasystematisering
 • 17-04-2020: Pivottabeller
 • 21-04-2020: Øko budget modeller - simulering i
 • 24-04-2020: Øko budget modeller - simulering ii
 • 29-04-2020: Investeringer og deres lønsomhed
 • 08-05-2020: Finansielle & følsomhedsanalyser
 • 12-05-2020: Avanceret Excel til prognoser
 • 14-05-2020: Perspektivering & opsamling
 • 03-06-2020: Eksamen

Eksamen og ECTS

'Regneark til økonomistyring' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve med intern censur. 'Regneark til økonomistyring' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Regneark til økonomistyring' er et valgfag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Regneark til økonomistyring - 100 % online undervisning

Startdato: 15-04-2020

Pris: 6.900 kr.

Tidspunkt: Dag