Projektledelse - 100 % online undervisning

Lær om projektledelse hjemmefra via fjernundervisning

Med faget 'projektledelse' får du grundlæggende kompetencer i projektledelse og -styring.

Du får styrket dine kompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder eller projektmedarbejder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte projekter.

Målgruppe

Faget 'projektledelse' er for nuværende og kommende projektledere og projektmedarbejdere.

Indhold

 • Værktøjer til at lede og styre projekter fra start til slut
 • Projektmodeller
 • Agile projektformer
 • Projektetablering og -mål
 • Projektorganisation
 • Projektteamet
 • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
 • Planlægning, prioritering og proces
 • Projektet som forandringsproces

Udbytte

Når du har taget 'projektledelse', kan du:

 • lede og styre små og mellemstore projekter
 • analysere og vurdere løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt
 • facilitere diverse processer undervejs i projektet
 • analysere og vurdere rammer og råderum i projektet på både proces- og produktniveau.
 • analysere og vurdere hverdagens udfordringer i projekter, også ledelsesmæssige, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller
 • analysere og vurdere kompleksitet i projekter og anvende relevante teorier og metoder, herunder også agile projektmetoder
 • evaluere projektforløbet og sikre at projektet bliver overdraget til de relevante drifts- og vedligeholdelsespersoner

Mødeplan

Alle webinarer gennemføres fra kl. 8.30-12.30 på disse datoer:

 • Tirsdag d. 14/4 – her mulighed for test af forbindelse mm kl. 8-8.30
 • Mandag d. 20/4
 • Torsdag d. 30/4
 • Torsdag d. 7/5
 • Onsdag d. 13/5
 • Fredag d. 15/5
 • Onsdag d. 20/5 kl. 12.00: Aflevering af 2 siders erhvervscase
 • Onsdag eller torsdag den 27/5 el. 28/5 Mundtlig eksamen online

Bogen, vi bruger, er Projektledelse 1. udgave, forlaget Trojka. 

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem planlagte webinarer, hvor vi alle er online samtidigt, og så perioder, hvor du er online med din gruppe. Samt individuelt forberedelse, refleksion, opgaveløsning, se videoer m.v.

Vi glæder os til at møde dig online. Der er et deltagermax på 30 deltagere, så tilmelding er først til mølle.

Niels Holt

Spørgsmål? Kontakt Niels - din primære underviser på forløbet

Niels Holt

chefkonsulent

Mail: nhol@eaaa.dk

Telefon: 7228 6114

Eksamen og ECTS

Faget 'projektledelse' afsluttes med en mundtlig eksamen via videokonference, kombineret med en erhvervscase, med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Faget 'projektledelse' giver 10 ECTS-point.

Suppler med PRINCE2® Foundation

Som et brugbart supplement til faget 'projektledelse' kan du senere - når der igen er mulighed for fysisk fremmødeundervisning - tage kurset 'PRINCE2® Foundation'. Her lærer du om projektstyringsmetoden PRINCE2® og får mulighed for at bestå den anerkendte PRINCE2® Foundation-eksamen.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

Faget 'projektledelse' kan både bruges som et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse, eller som et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Projektledelse - 100 % online undervisning

Startdato: 14-04-2020

Pris: 6.900 kr.

Tidspunkt: Dag