Forandringsledelse - 100 % online undervisning

Bliv klædt på til at håndtere forandringer og en god trivsel. Lær om forandringsledelse for ledere OG medarbejdere - hjemmefra via fjernundervisning

Forandringer ER svære - og med implementering af nye teknologier, løbende ændring af strategier, nye processer, organisationsændringer, øget tidspres og større kompleksitet i forandringer kan det være en udfordring at bevare overblikket og trivslen, når bølgerne går højt.

Håndteringen af forandringer er efterhånden en af de absolut vigtigste discipliner og afgørende for succes eller fiasko.

Desværre bliver den menneskelige faktor alt for ofte undervurderet og resulterer i, at medarbejdere og organisation ikke flytter sig i den rigtige retning. Risikoen er, at både trivslen og de ønskede forandringer løber ud i sandet – ofte med store konsekvenser til følge.

Forandringsledelse er ikke bare 3 slides på et fredagsmøde. Forandringer skal gøres levende, og der skal kunne bygge bro mellem teori og praksis. Det kræver en dyb forståelse for forandringers dna og intensiv træning i, hvordan både ledere og medarbejdere sætter værktøjskassen i samspil.

På dette forløb styrkes du i at påvirke og skabe succesfulde forandringer, så det fungerer i dagligdagen. Du klædes på til at gøre forandringer meningsfulde og levende - både i en konkret forandringssituation eller igangsætte udviklingen af en kultur, der er mere agil, modig og hurtig.

Målgruppe

Forandringsledelse er for alle ledere og medarbejdere, der er involveret i forandringsprocesser.

Et spændende og meget lærerigt modul – både fagligt og personligt. Jeg har opnået en dyb indsigt i forandringer og fået værktøjer, som jeg kan bruge i min hverdag. Netop koblingen mellem teori og praksis har været afgørende og meget udbytterig.

Betina Kristensen, Souschef, Hvidbjerg Bank

Indhold

 • Forandringsprocessen: Hvad er den typiske forandringscyklus, og hvilke håndtag kan med fordel komme i spil i de forskellige faser. Hvordan gør du - og hvad er effekten af de forskellige tilgange?
 • Den menneskelige faktor: Forståelsen for de menneskelige reaktioner på forandringer, hvordan du kan arbejde med at imødekomme forskellige reaktioner og i samspil skabe motivation og trivsel. Fokus på adfærdsdesign og hvordan vi som mennesker ændrer vaner og skaber ny adfærd i praksis.
 • Leder- og medarbejderroller: Fokus på styrker og svagheder i de forskellige roller, der er behov for i forskellige situationer
 • Indsigt og træning, der klæder dig på til at påvirke forløbet til succesfulde forandringer og skabe resultater.
 • Case og simulering, der viser dig konsekvenserne af forskellige beslutninger, og skærper dine erfaringer, inden du skal øve dig i den virkelige verden
 • Du får din egen personlige personprofil med dyb indsigt i dine egne præferencer - og hermed kendskab til dine styrker og mulige svagheder, som du skal være opmærksom på i forandringssituationer

Udbytte

Når du er færdig med 'forandringsledelse', kan du:

 • have en aktiv deltagelse i at skabe succesfulde forandringer og skabe resultater
 • tackle og imødekomme de reaktioner, der stort set altid opstår før og under forandringsforløb

Et super godt forløb med brugbare værktøjer og god vekslen mellem teori og praksis. Specielt spillet ActeeChange giver en god indsigt i konsekvensen af de parametre, du vælger at skrue på i en forandringsproces. Desuden er underviseren meget engageret, vidende og en rigtig god formidler.

Mik S. Vonsild, Logistic Developer, Vestas

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen er bygget op omkring en række live webinarer kombineret med virtuelt gruppearbejde. Vi styrker læringen gennem online baseret og praksisnære virksomhedsspil - og udnytter hermed alle de fordele, som gamification og simulering giver et læringsforløb.

Du forstår teorierne bedre, du kan se dem i en sammenhæng, og du vil gennem simuleringen og diskussionerne langt bedre være i stand til at omsætte teorien til praktisk anvendelse i din hverdag.

Udover egen forberedelse af den udvalgte litteratur anvendes læringsvideoer, løsning af individuelle opgaver samt online gruppeopgaver.

Mødeplan

Alle webinarer gennemføres fra kl. 9.00 – 12.00.

 • Tirsdag d. 14/4
 • Torsdag d. 16/4
 • Tirsdag d. 21/4
 • Fredag d. 24/4
 • Tirsdag d. 28/4
 • Torsdag d. 30/4
 • Tirsdag d. 5/5
 • Torsdag d. 7/5
 • Tirsdag d. 12/5
 • Aflevering af erhvervscase: Tirsdag d. 19/5 senest kl. 12.00
 • Eksamen: Onsdag d. 27/5 eller torsdag d. 28/5 (30 min pr. kursist)

Eksamen og ECTS

‘Forandringsledelse' giver 10 ECTS point. Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen via videokonference, kombineret med en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Forandringsledelse' er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse, der en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Forandringsledelse - 100 % online undervisning

Startdato: 14-04-2020

Pris: 8.900 kr.

Tidspunkt: Dag