Skatteret

6 ugers jobrettet uddannelse på akademiniveau

Med 'skatteret' får du en grundlæggende viden om direkte skatter og om de primære retskilder.

Vægten i 'skatteret' ligger på lovgivningen indenfor beskatningen af fysiske personer, hvor du får viden om skattemyndighedernes organisation og arbejde, indkomstskattesystemets virkemåde og bliver kvalificeret til at vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for fysiske personer.

Du bliver kvalificeret til at opgøre den skattepligtige indkomst for en fysisk person, lønmodtager som selvstændig erhvervsdrivende.

Indhold

 • Skatteforvaltningsloven
 • Skattesystemet
 • Subjektiv skattepligt
 • Indkomstopgørelsen
 • Kapitalgevinstbeskatning
 • Erhvervsbeskatningen 

Dit udbytte

Undervisningen skal sikre, at du:

 • får viden om retsprincipperne, metode og lovgivningsteknik indenfor dansk indkomstbeskatning
 • kan forstå de primære retskilder
 • får viden om direkte skatter
 • får viden om skattemyndighedernes organisation og arbejde, indkomstskattesystemets virkemåde
 • kan vurdere praksisnære problemstillinger indenfor indkomstskatteområdet
 • kan anvende og opgøre den skattepligtige indkomst for en fysisk person, lønmodtager som selvstændig erhvervsdrivende
 • kan vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for fysiske personer
 • kan tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet selvstændigt
 • kan løse og vurdere grundlæggende skatteretlige problemstillinger samt reflektere over konsekvenserne af disse.

Eksamen og ECTS

'Skatteret' afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt med ekstern censur. 'Skatteret' giver 10 ECTS-point.

Startdatoer og priser for alle hold

Se dem her

Læs mere om tilmelding her

Fakta

Varighed: 6 uger á 37 timer (222 timer)

Form: I alt 6-9 dages undervisning samt en eksamensdag, på i alt 6 uger. De resterende dage med selvstudie.

ECTS-point: 10

Se, hvem der kan deltage