Lean-ledelse i praksis inklusiv Six Sigma certificering

6 ugers jobrettet uddannelse på akademiniveau

Ønsker du et job, hvor der er fokus på procesoptimering og reel værdiskabelse for virksomhedens kunder? Så tilmeld dig faget lean-ledelse i praksis og få en statsanerkendt, kompetencegivende efteruddannelse og eksamen på akademiniveau.

Styrk dine kompetencer inden for lean-ledelse

Lean kan implementeres i alle andre steder, hvor de samme processer og arbejdsgange gentager sig. En succesfuld implementering af lean giver styr på virksomhedens processer og ressourcer, høj produktivitet, motiverede medarbejdere og tilfredse kunder.

Kurset er for dig, der vil have indsigt i et af de mest anvendte managementværktøjer til at optimere processer, skære overflødige elementer fra, sætte kunden i centrum og involvere dine medarbejdere. På kurset træner du din evne til at skitsere effektive løsninger og kommunikere dem tydeligt.

Indhold

  • Lean-ledelse som ledelsesfilosofi og praksisnær teori
  • Team-ledelse som værktøj til at inddrage medarbejderen i driften af lean
  • Kommunikationsrutiner til visualisering, formidling og udvikling af mål og proces
  • Arbejdsmiljømæssige forholdsregler ved implementering af lean
  • Lean-værktøjer og -metoder
  • Forandringsledelse

Dit udbytte

Målet med faget er, at du kan:

  • anvende værktøjer som 'de 5 s'er', Kanbantavler og 'de 7 spildtyper'
  • analysere og kvalificere årsager til flaskehalse, spild og overflødige processer
  • opbygge et velfungerende team, som bidrager aktivt til arbejdet med lean

Six Sigma cerificering

Som en del af kurset bliver du certificeret i Six Sigma.

Six Sigma er en anerkendt og udbredt metode til at optimere forretningsprocesser. Hvis du kobler lean-ledelse med Six Sigma metoden, har du kompetencerne til at forbinde den overordnede strategi med det jordnære arbejde, og sikre løbende forbedringer i hverdagen. Det vil resultere i effektiv kvalitetsstyring og optimale forretningsprocesser.

Eksamen

Du har mulighed for at afslutte faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort projekt. Faget giver 10 ECTS-point. Du kan efterfølgende anvende faget som en del af en akademiuddannelse.

Startdatoer og priser for alle hold

Se dem her

Læs mere om tilmelding her

Fakta

Varighed: 6 uger á 37 timer (222 timer)

Form: I alt 6-9 dages undervisning samt en eksamensdag, på i alt 6 uger. De resterende dage med selvstudie.

ECTS-point: 10

Se, hvem der kan deltage