Forandringsledelse inklusiv Garuda FokusProfil

6 ugers jobrettet uddannelse på akademiniveau

Vil du arbejde med at analysere og lede forandrings- og udviklingsprocesser. Med dette kursus får du redskaber til at håndtere udfordringer i forbindelse med forandringer som fusioner, økonomiske stramninger og konkurrence fra et globalt marked.

Stå stærk i forandringer

Kurset giver dig viden og redskaber til at håndtere udviklingsorienterede situationer og vælge relevante løsningsmodeller for din organisation.

Du får kompetencer til at formidle problemstillinger og løsninger til fagfæller, ikke-specialister og forskellige interessenter, og du lærer om at samarbejde professionelt og tværfagligt i din organisation.

Indhold

 • Forandringsmodeller og teorier
 • Kommunikation som forandringsværktøj
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser
 • Forandringspsykologi
 • Værktøjer til at planlægge og gennemføre forandringsprocesser

Dit udbytte

Når du har taget 'forandringsledelse', kan du:

 • analysere og vurdere praksisnære problemstillinger i relation til forandringsledelse
 • vurdere forskellige ledelsesformers relevans i konkrete forandringssituationer
 • vurdere og vælge relevante løsningsmodeller i konkrete forandringssituationer
 • definere udviklingsområder for forandringsledelse
 • varetage forandringsledelse i praksis
 • forstå og anvende kommunikation som et forandringsværktøj
 • anvende værktøjer/metoder til planlægning, gennemførsel og implementering af forandringsprocesser
 • formidle relevant information/kommunikation til interessenterne i en forandringsproces

Garuda FokusProfil

Som en del af kurset får du tegnet en Garuda FokusProfil. Her skal du svare på en række udsagn om din adfærd, din psyke og dit temperament.

Dine svar tegner en kompetenceprofil, som danner baggrund for en dialog om dine stærke og svage sider, set i forhold til din nuværende arbejdssituation og dine fremtidige karrieremålsætninger.

Eksamen

Du har mulighed for at afslutte faget med en mundtlig eksamen, kombineret med en erhvervscase. Faget giver 10 ECTS-point. Du kan efterfølgende anvende faget som en del af en akademiuddannelse.

Startdatoer og priser for alle hold

Se dem her

Læs mere om tilmelding her

Fakta

Varighed: 6 uger á 37 timer (222 timer)

Form: I alt 6-9 dages undervisning samt en eksamensdag, på i alt 6 uger. De resterende dage med selvstudie.

ECTS-point: 10

Se, hvem der kan deltage