Coaching og konflikthåndtering inklusiv Garuda FokusProfil

6 ugers jobrettet uddannelse på akademiniveau

Ønsker du et job, hvor der er fokus på virksomhedens kompetenceudvikling og læring? Så tilmeld dig faget coaching og konflikthåndtering og få en statsanerkendt, kompetencegivende efteruddannelse og eksamen på akademiniveau.

Styrk dine kompetencer inden for coaching

Med 'coaching og konflikthåndtering' udvikler du dine samtale-og kommunikationskompetencer med særligt fokus på at kunne coache i en organisatorisk kontekst. Du bliver præsenteret for coachingteknikker og samtalemodeller, så du kan anvende coaching som begreb og metode med henblik på at skabe læring og udvikling.

Indhold

 • Coaching som metode
 • Coaching i praksis i organisatorisk kontekst
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Etik og moral i coaching
 • Kompetenceudvikling og læring hos fokuspersonen og hos coachen
 • Forskellige teoretiske og metodiske tilgange til coaching.
Der er tale om et værktøjsorienteret fag, der sigter mod at styrke den enkeltes kompetencer i coaching. Den konkrete anvendelighed vil løbende blive afprøvet og trænet i den enkeltes studiegruppe, hvor værktøjer og metoder trænes.

Dit udbytte

Målet med faget er, at du:

 • kan anvende coaching i forskellige relationer og sammenhænge: medarbejder-kollega, individ-team 
 • kan bibringe fokuspersonen kompetencer, der gør denne i stand til at finde egne løsninger på udfordringer 
 • kan stille spørgsmål, der sætter fokuspersonen i en selvobserverende og selvreflekterende position 
 • har et klart indblik i, at organisatorisk coaching har fokus rettet på opgaveløsning og på de relationer, som den enkelte indgår i 
 • har forståelse for de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for coaching
 • kan bruge sproget som et bevidst værktøj.

Garuda FokusProfil

Som en del af kurset får du tegnet en Garuda FokusProfil. Her skal du svare på en række udsagn om din adfærd, din psyke og dit temperament.

Dine svar tegner en kompetenceprofil, som danner baggrund for en dialog om dine stærke og svage sider, set i forhold til din nuværende arbejdssituation og dine fremtidige karrieremålsætninger.

Eksamen

Du har mulighed for at afslutte faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort projekt (max 8 sider). Faget giver 10 ECTS-point. Du kan efterfølgende anvende faget som en del af en akademiuddannelse.

Startdatoer og priser for alle hold

Se dem her

Læs mere om tilmelding her

Fakta

Varighed: 6 uger á 37 timer (222 timer)

Form: I alt 6-9 dages undervisning samt en eksamensdag, på i alt 6 uger. De resterende dage med selvstudie.

ECTS-point: 10

Se, hvem der kan deltage