Adgangsgivende kurser

For studerende på Erhvervsakademi Aarhus

Studieretning A
Adgangsgivende for finansøkonomer til finansbacheloruddannelsen.

Studieretning B
For finansbachelorstuderende, som har været i praktik.