Indledning til kemi og kemiske beregninger – på Tretommervej

Kurset er for kommende studerende på uddannelsen til jordbrugsteknolog* og professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi.

Kurset er for dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for kemi og kemiske beregninger. Du kan ikke få SU til kurset, da det ligger før studiestart.

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte kemi C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset, hvis du er optaget på en af de nævnte uddannelser. Hvis du har kemi på højere niveau eller netop har afsluttet faget på C-niveau, vurderer vi, at du ikke har behov for dette kursus.

* Kurset er kun relevant for studerende på specialiseringerne: husdyr, planteproduktion og miljø og natur.

Er du i tvivl, om du skal opkvalificeres?

For at hjælpe dig med afklaringen, kan du besvare vedlagte multiple choice-opgaver, som du bør løse med mindst 80 % rigtige svar uden anvendelse af lærebøger eller internet.

Opgaver (pdf)
Svar (pdf)

Dit udbytte

Med kurset opnår du:

  • viden om grundlæggende almen og organisk kemi
  • færdigheder i kemiske beregninger.

Indhold

  • Grundstoffer, ioner og salte
  • Syre-base kemi og pH
  • Organisk kemi og kovalente bindinger
  • Kemiske reaktioner – typer og afstemning
  • Mol, molarmasse og kemiske beregninger.

Undervisning

Der er undervisning i 24 lektioner fordelt over to uger. Der er som udgangspunkt plads til alle studerende på opkvalificeringskurserne. 

Litteratur

Kemibog på C-niveau, fx ”Basiskemi C” af Mygind et al. fra 2010. Bogen kan lånes på akademiet.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Tretommervej 31
8240 Risskov