Virksomhedsforhold – organisation, ledelse og samarbejde

Med faget får du viden om og forståelse for beslutningsprocesser og samarbejdsstrukturer i en virksomhed, så du med teoretisk indsigtkan indgå i samarbejdsrelationer på tværs af organisationen.

Gå direkte til tilmelding

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • Organisationsstrukturer og -former samt samspil med omverdenen, herunder arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljøforhold og lovpligtige krav til kvalitetssikring
  • Organisationskultur
  • Ledelsesopgaver
  • Beslutningsprocesser
  • Forandringsprocesser
  • Individet i organisationen
  • Kommunikation, samarbejde og konfliktløsning i organisationer, herunder roller, værdier, holdninger samt motivation

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og casearbejde/opgaveløsning i grupper inden for et tildelt eller selvvalgt specialeområde. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig gruppeopgave og en efterfølgende individuel mundtlig eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Henriette Bjerreskov Dinitzen og Lars Krogh Jensen: Organisational Theory – a practical approach, Hans Reitzels Forlag, 2010 (ISBN: 9788776758462)

Kontakt

For yderligere oplysninger om fagets indhold er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej