Statistisk forsøgsplanlægning

Med faget 'statistisk forsøgsplanlægning' bliver du klædt på, så du kan stå for statistisk planlægning af analyse- og forsøgsarbejde.

Gå direkte til tilmelding

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende, inklusive faget anvendt statistik og planlægning af forsøg.

Indhold

  • Anvendt statistik inden for specialerne:
  • Statistisk Proces Control (SPC) 
  • Én-, to- og flersidet variansanalyse 
  • Blokforsøg 
  • Reducerede forsøgsplaner (screeningsforsøg)
  • Kemometri
  • Statistisk forsøgsplanlægning - opstilling af hypotese, valg af forsøgsstruktur, dimensionering og metoder til resultatbearbejdning. 

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og casearbejde/opgaveløsning i grupper inden for et tildelt eller selvvalgt specialeområde. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie. Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig gruppeopgave med en efterfølgende individuel mundtlig eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point. 

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Litteratur Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Miller & Miller, 6th edition, Prentice Hall.
  • Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 7/E, James Miller, Jane C Miller, 2018 Pearson Higher Education, ISBN-13: 9781292186719

Kontakt

For yderligere oplysninger om fagets indhold er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej