Laboratorieteknologi

Valgfrit uddannelseselement

Med faget bliver du i stand til at indsamle nødvendig viden til opstilling af en forsøgsplan samt hypoteser. Du bliver i stand til at drage konklusioner ud fra resultater, opnået på baggrund af selvstændigt planlagt og udført laboratoriearbejde. Herudover bliver du i stand til relatere viden fra opnåede forsøgsresultater til lignende forsøg.

Gå direkte til tilmelding

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende. Derudover kræves kompetencer svarende til fagene statistisk forsøgsplanlægning og kemisk analyseteknik.

Indhold

Faget er et valgfrit uddannelseselement, hvor du vælger en undersøgelse, som omfatter én eller flere teknikker (AAS, ICP, HPLC, GC, spektrofotometri, potentiometri). Du skal opstille en problemformulering, med statistisk hypotese og forsøgsplan, som derefter afprøves og dokumenteres.

Om undervisningen

Undervisningen består af en præsentation af indhold og emner, planlægning og udførelse af laboratoriearbejde, efterbehandling af data samt en præsentation for underviseren og de øvrige deltagere. Dertil en opgave som opponent for et anden emne.  Vi anbefaler at opgaverne løses i samarbejde med andre, de kan i særlige tilfælde løses individuelt. Emnerne og laboratoriearbejdet bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Hart/Craine/Hart/Hadad: Organic Chemistry, a short course (13. ed., 2012)
  • Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis (8. ed., 2010)
  • J. N. Miller/J. C. Miller: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry (6. ed., 2010)

Kontakt

For yderligere oplysninger om fagets indhold er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej