Kemisk analyseteknik

Med faget 'kemisk analyseteknik' bliver du i stand til at vælge og anvende relevante analyseteknikker. Du lærer at tolke og vurdere analyseresultater og at formidle resultater, mundtligt såvel som skriftligt.

Gå direkte til tilmelding

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • Separationsmetoder: prøveforberedelse, ekstraktion, væskechromatografi, gaschromatografi
  • Detektionsmetoder: UV-VIS spektrofotometri, fluorometri, massespektrometri (MS) atomabsorptionsspektrofotometri, inductively coupled plasma (ICP), infrarød spektrofotometri (IR), nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR)
  • Kvalitativ og kvantitativ analyse: Kalibreringsmetoder, parametre, begreber og termer til beskrivelse af analysemetoders egnethed
  • Metodeudvikling og optimering: Procedurer til systematisk metodeudvikling og optimering

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning samt planlægning af laboratoriearbejde. Opgaveregningen og planlægningen af laboratoriearbejde er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne og laboratoriearbejdet bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

'Kemisk analyseteknik' afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget giver til 5 ECTS-point.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis (8. ed., 2010)
  • H. Hart/Craine/Hart/Hadad: Organic Chemistry, a short course (13. ed., 2012)

Kontakt

For yderligere oplysninger om fagets indhold er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej