Innovation og produktudvikling

Valgfrit uddannelseselement

Med faget bliver du i stand til at udvikle, afprøve og vurdere idéer til nye fødevarer.

Gå direkte til tilmelding

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende. Derudover kræves kompetencer svarende til fagene Fødevareteknologi I og Fødevareteknologi II.

Indhold

Faget indeholder følgende elementer:

  • Innovation som begreb
  • Vidensindsamling
  • Lovgivning, herunder mærkning
  • Konceptudvikling
  • Projektstyring og projektledelse
  • Produktudviklingsprocesser og dens faser
  • Økonomi
  • Produktets livscyklus (diffusion)

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og idégenerering, samt planlægning af praktiske forsøg. Planlægningen af praktiske forsøg, der bygger på relevante problemstillinger, sker i samarbejde med andre. Der forudsættes et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget giver 5 ECTS-point.

Kontakt

For yderligere oplysninger om fagets indhold er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej