Innovation og produktudvikling

Valgfrit uddannelseselement

Med faget bliver du i stand til at udvikle, afprøve og vurdere idéer til nye fødevarer.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende. Derudover kræves kompetencer svarende til fagene Fødevareteknologi I og Fødevareteknologi II.

Indhold

Faget indeholder følgende elementer:

  • Innovation som begreb
  • Vidensindsamling
  • Lovgivning, herunder mærkning
  • Konceptudvikling
  • Projektstyring og projektledelse
  • Produktudviklingsprocesser og dens faser
  • Økonomi
  • Produktets livscyklus (diffusion)

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og idégenerering, samt planlægning af praktiske forsøg. Planlægningen af praktiske forsøg, der bygger på relevante problemstillinger, sker i samarbejde med andre. Der forudsættes et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Undervisningen foregår i dagtimerne med ca. 30 lektioner fordelt over ca. 4 uger. Derudover skal du afsætte tid til forsøgsplanlægning, rapportering af forsøgsarbejde og til gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget giver 5 ECTS-point.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J
Find vej >>

Kontakt

For yderligere oplysninger om fagets indhold er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk.