Anvendt statistik og planlægning af forsøg

Med faget bliver du klædt på, så du kan stå for planlægningen af analyse- og forsøgsarbejde.

Gå direkte til tilmelding

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

En afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende, inklusive grundlæggende statistik.

Indhold

  • Grundlæggende statistik på normalfordelte variable
  • Statistiske analyser med hovedvægt på opstilling af hypoteser og resultatvurdering
  • Opstilling af usikkerhedsbudget efter GUM-metoden
  • Forsøgsplanlægning
  • Forsøgets faktorer og forstyrrende parametre
  • Matematisk model
  • Forsøgsplaner – usikkerhed, forsøgsmatrice, estimering af tidsforbrug, klargøring af dokumentation, projektstyring, Gantt-kort og opfølgning.

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen (fire timer) inden for alle fagets emner.  Faget svarer til 5 ECTS-point.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Miller & Miller, 6th edition, Prentice Hall.
  • QUAM 2000, EURACHEM/CITAC
  • Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 7/E, James Miller, Jane C Miller, 2018 Pearson Higher Education, ISBN-13: 9781292186719

Kontakt

For yderligere oplysninger om fagets indhold er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej