Fødevareteknologi I

Med faget får du viden om forskellige fødevareteknologiske processer og enhedsoperationer, og du bliver i stand til at vælge procesudstyr til fremstilling af forskellige fødevarer.

Gå direkte til tilmelding

Målgruppe

Faget er målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der vil øge deres kompetencer inden for fødevareteknologi.

Du skal være uddannet laborant, procesteknolog eller tilsvarende for at blive optaget på kurset.

Indhold

  • Varmebehandling, tørring, køling/frysning og bestråling
  • Separationsprocesser og mixing
  • Emballering og pakningsgasser
  • Fødevaregruppers fremstillingsteknologi relateret til funktionel kvalitet

Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre, og opgaverne bygger på relevante problemstillinger. Der vil være et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men vejledning og prøver kan foregå på dansk.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Kontakt

For yderligere oplysninger om fagets indhold er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej