Fødevaremikrobiologi

Med 'fødevaremikrobiologi' får du viden, så du kan vurdere fødevarer ud fra mikrobiologiske kriterier. Du lærer bl.a. at vurdere hvordan vækst af uønskede mikroorganismer kan styres, og at vurdere mikrobiologiske analysemetoder med hensyn til bl.a. omkostninger, tidsforbrug og svartid samt anvende mikrobiologiske metoder til vurdering af fødevarekvalitet.

Gå direkte til tilmelding

Du vil få forudsætninger for selv at tilegne dig viden om nye metoder til mikrobiologisk vurdering af fødevarer og deltage i indkøring af disse i et laboratorium.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer, fødevareteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for fødevareteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • Mikrobiel forekomst i fødevarer (bakterier, gær, skimmelsvampe, virus og parasitter)
  • Viden om hvordan vækst af uønskede mikroorganismer kan styres
  • Fødevarebårne patogener: sygdomsbillede, resistens, hyppighed, spredning, epidemiologi, udbrudsopklaring, typebestemmelse m.m.
  • Mikrobiologiske analysemetoder (traditionelle, PCR, rt-PCR, immunologiske metoder m.fl.). Validering af nye metoder (fx NordVal, Afnor)
  • Anvendelse og krav til indikatororganismer (konventionelle og alternative).
  • Mikrobiologiske kriterier (herunder Mikrobiologiforordningen). Vurdering af kimtal

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner, fremlæggelser af opgaver, teoretisk projekt vedrørende udbrudssporing og et laboratorieprojekt. Fremlæggelser af projekter og opgaver sker gruppevis og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men vejledning og prøver kan foregå på dansk.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget svarer til
5 ECTS-point.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • The microbiology of Safe Food 2nd Ed. by Stephen Forsythe, Wiley-Blackwell, 2010

Kontakt

For yderligere oplysninger om fagets indhold er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej