Anvendt matematik og fysisk kemi

Med faget får du udbygget din teoretiske viden om og forståelse for matematik, så du – med matematik som værktøj – kan løse problemer i specialefaglige sammenhænge. Du får ligeledes viden om og forståelse for anvendelse af fysisk kemi i specialefaglige sammenhænge.

Gå direkte til tilmelding

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

Indhold

Matematik:

  • Løsning og bearbejdning af relevante faglige ligninger og andre matematiske udtryk
  • Differential- og integralregning
  • Anvendelse af regneark.

Fysisk kemi:

  • Aktivitet som begreb
  • Elektrokemi
  • Reaktionskinetik
  • Termodynamiske ligevægte.

Adgangskrav

En afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Hvis du har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for matematik eller kemi, så tilbyder vi opkvalificering. Læs mere >>

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen (tre timer) inden for alle fagets emner. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge. 

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Jim Clark: Calculation in AS/S Level Chemistry, Pearson Education, 2000 (ISBN: 9780582411272).

Kontakt

For yderligere oplysninger om fagets indhold er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej