Analyse af biomolekyler

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

  • Fremstilling af rekombinant protein
  • Teknikker til oprensning af DNA, RNA og protein
  • Teknikker til karakterisering af DNA og RNA
  • Teknikker til karakterisering af protein
  • Detektion på basis af antigen-antistof reaktioner
  • DNA-chip teknologien og dens anvendelsesmuligheder
  • Anvendelse af molekylærbiologiske metoder til fx screening af sygdomme og indenfor retsgenetikken – muligheder og etiske problemstillinger

Adgangskrav

En afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning samt planlægning af laboratoriearbejde. Opgaveregningen og planlægningen af laboratoriearbejde er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne og laboratoriearbejdet bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.       

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • An Introduction to Molecular Biotechnology: Fundamentals, Methods and Applications , 2nd Edition (or newest edition). Michael Wink (Editor), ISBN: 978-3-527-32637-2, Paperback, 636 pages, March 2011, Wiley-Blackwell.

Kontakt

For yderligere oplysninger om fagets indhold er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej