Husdyrfysiologi og produktivitet

Enkeltfag inden for husdyrfysiologi og produktion

I faget arbejder vi med både en teoretisk og praktisk viden om dyrets fysiologiske respons på produktionsmiljøer, og det gør dig i stand til at analysere og reflektere over problemstillinger inden for jordbrugsprofessionen. Faget indeholder viden om de fysiologiske reguleringsmekanismer og basale biokemiske processer herunder immunsystemets betydning for sundhed og velfærd.

Gå direkte til tilmelding

Bliv skarp på immunsystemet, sundhed og produktivitet

Formålet er at opnå viden og forståelse for dyrets fysiologi og hvordan forskellige produktionsmæssige tiltag kan påvirke dyr. Ligeledes vil du kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer relateret til fysiologi i husdyrproduktionen.

Indhold

 • Udvalgte organers opbygning og funktion
  • Nervesystemet
  • Det endokrine system
  • Immunsystemet 
 • Reproduktions-, laktations- og vækstfysiologi

Udbytte

Med 'husdyrfysiologi og produktivitet' får du kompetencer til at:

 • analysere fysiologiske problemstillinger i relation til husdyrs livsytring
 • anvende viden om fysiologiske processer, der udgør dyrets respons under forskellige produktionsrelaterede miljøer 
 • analysere, vurdere og formidle praksisnære problemstillinger, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller med baggrund i fysiologisk grundviden

Eksamen og ECTS

'Husdyrfysiologi og produktivitet' giver 5 ECTS-point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en skriftlig eksamensopgave.

Sammenhængende forløb eller enkeltstående fag

'Husdyrfysiologi og produktivitet' hænger naturligt sammen med fagene 'etologi og velfærd' samt 'husdyrenes ernæringsfysiologi'.

I 'etologi og velfærd' udbygger du din teoretiske tilgang til husdyrs adfærd i praksis, og bliver klædt på til at vurdere produktionsanlæggets effekt på husdyrenes velfærd. I faget 'husdyrenes ernæringsfysiologi' får du kendskab til ernæringsfysiologien, som du senere kan bygge sammen med din viden omkring produktivitet, sundhed og velfærd.

Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej