Husdyrenes ernæringsfysiologi

Enkeltfag inden for husdyrfysiologi og produktion

Med faget får du både en teoretisk og praktisk viden om husdyrs ernæringsfysiologi, som gør dig i stand til, at iagttage, analysere og reflektere over problemstillinger inden for husdyrsproduktion. Når du har taget faget, kan du anvende din nye viden bredt i din dagligdag med henblik produktionsmæssige initiativer.

Gå direkte til tilmelding

Bliv skarp på organers opbygning, fordøjelse og omsætning

Formålet er at opnå viden og forståelse for dyrets ernæringsfysiologi med fokus på optagelse, absorption og omsætningen i fordøjelsessystemet.

Du får en fysiologisk forståelse og vil kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til ernæringsmæssige elementer af husdyrproduktion. Ligeledes vil du kunne håndtere udviklingsorienterede opgaver og situationer relateret til fysiologi i husdyrproduktionen.

Indhold

  • Udvalgte organers opbygning og funktion
    • Fordøjelsessystemet
    • Det endokrine system 
  • Næringsstoffernes fordøjelse og absorption 
  • Basal biokemi og det intermediære stofskifte

Udbytte

Med 'husdyrenes ernæringsfysiologi' får du kompetencer til at:

  • analysere, vurdere og formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger omhandlende ernæringsfysiologi som grundlag for fordring og velfærd
  • begrunde og vælge relevante løsningsmodeller med baggrund i den ernæringsfysiologisk grundviden
  • anvende metoder og redskaber inden for ernæringsfysiologi, der knytter sig til beskæftigelse inden for jordbrugsprofessionen

Eksamen og ECTS

'Husdyrenes ernæringsfysiologi' giver 5 ECTS-point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en skriftlig eksamensopgave.

Sammenhængende forløb eller enkeltstående fag

'Husdyrenes ernæringsfysiologi' hænger naturligt sammen med fagene 'fodring og foderkvalitet' samt 'husdyrfysiologi og produktivitet'.

I faget 'fodring og foderkvalitet' udbygger du din viden til at analysere og vurdere, samt opstille og udvælge optimale løsningsmuligheder for fodring og fodringsstrategier af husdyr.

I 'husdyrfysiologi og produktivitet' arbejder du med fysiologiske reguleringsmekanismer og basale biokemiske processer herunder immunsystemets betydning for sundhed og velfærd.

Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej