Etologi og velfærd

Enkeltfag inden for husdyrfysiologi og produktion

Faget kvalificerer dig til at arbejde med dyrs adfærd og velfærd i forhold til husdyrproduktion. I faget arbejder du ud fra en teoretisk tilgang til husdyrs adfærd i praksis, og du bliver klædt på til at vurdere produktionsanlæggets effekt på husdyrenes velfærd. Ligeledes får du viden om forskellige teorier, begreber og metoder til vurdering af velfærdsparametre i husdyrproduktion samt anvise løsningsforslag til udbedring af eventuelle mangler.

Gå direkte til tilmelding

Bliv skarp på husdyrs adfærd i relation til velfærd

Formålet er at opnå viden om dyrs adfærd og menneskers etik omkring husdyr og kunne anvende denne viden ved at iagttage og forstå adfærd hos husdyr i relation til husdyrproduktion og etik. Du får en indgående viden og vil kunne bidrage fagligt til komplekse opgaveløsninger og situationer.

Indhold

  • Etik og husdyrproduktion
  • Adfærdsbiologiens grundprincipper
  • Husdyrs normale og unormale adfærd
  • Vurdering af velfærd

Udbytte

Med faget 'etologi og velfærd' får du kompetencer til at:

  • anvende viden i relation til dyrs adfærd
  • vurdere adfærd og velfærd
  • vurdere produktionsanlæg i relation til adfærd og velfærd
  • rådgive og vejlede om velfærdsmæssige forhold
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer relateret til velfærd i husdyrproduktion

Eksamen og ECTS

'Etologi og velfærd' giver 5 ECTS-point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en skriftlig eksamensopgave.

Sammenhængende forløb eller enkeltstående fag

Faget 'Etologi og velfærd' hænger naturligt sammen med fagene 'husdyrfysiologi og produktivitet', 'husdyrenes ernæringsfysiologi' samt 'fodring og foderkvalitet'.

I 'husdyrsfysiologi og produktivitet' får du forudsætninger for faget 'etologi og velfærd' gennem kendskab til de fysiologiske reguleringsmekanismer og basale biokemiske processer, som påvirker husdyrs sundhed og velfærd.

I 'husdyrenes ernæringsfysiologi' og 'fodring og foderkvalitet' får du den ernæringsmæssige baggrund til at vurdere foderets påvirkning af dyrs adfærd og velfærd. 

Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej