Effektiv forhandlingsteknik

Oplever du udfordringer med at opnå gode aftaler, når du taler med leverandører? Er det svært at få dine ideer og ønsker igennem, når du forhandler aftaler med kunder eksternt eller internt?

Den gode forhandler kan skabe fornuftige forretningsmæssige resultater og etablere et bæredygtigt forhold til samarbejdspartnere. Som forhandler skal du være i stand til at håndtere eventuelle konflikter i både erhvervsmæssige og personlige relationer og derved skabe større værdi for dine omgivelser.

Gå direkte til tilmelding

Formålet med kurset er, at du får indsigt i forhandlingens forskellige faser og bliver i stand til at håndtere indvendinger i forhandlingssituationen professionelt og effektivt.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder med interne eller eksterne forhandlinger, inden for fx indkøb, kontraktforhandling, løn og arbejdsmarkedsforhandling.

Kurset er oplagt for tillidsmænd, indkøbere, HR-konsulenter, sælgere, projektledere og mange andre, der i deres jobfunktion har forhandling og aftaleindgåelse som en del af deres jobopgaver.

Derfor skal du tage kurset effektiv forhandlingsteknik

Effektiv forhandlingsteknik er for dig, der vil:

 • lære om forhandlingsprocessens faser
 • have erfaring med effektive værktøjer til en succesfuld forhandling
 • opnå indsigt i forhandlingens betydning ved indkøb, internt samarbejde, forretningsudvikling og i salgssituationer
 • kende styrker og svagheder ved din egen forhandlingsstil, så du forbedrer din performance
 • kommunikere mere effektivt med ord, kropssprog og tonefald
 • lære forhandlingsteknikker, så du kan skelne mellem at give og handle indrømmelser
 • få viden om god forhandlingsskik, så du opnår bedre resultater uden at påvirke forholdet til forhandlingspartneren negativt
 • have kompetencer, så du kan anvende de lærte teknikker i fremtidige forhandlinger

Indhold                       

Kurset er bygget op med to sammenhængende dage. Herefter følger en periode tilbage i dit job. Efter kursets første to dage har du tid til at tage din nye viden og dine nye kompetencer med hjem til din hverdag i virksomheden.

Herefter kommer du tilbage på kursets tredje dag og får ny inspiration, mulighed for erfaringsudveksling med de andre deltagere samt konkret sparring på dine udfordringer og din køreplan fra underviseren.

 • Dag 1: Forhandlingsstil
 • Dag 2: Forhandlingsteknik
 • Dag 3: Metode og øvelser baseret på opgaver 

 

 • Hvordan forhandler du?
 • Forskellige forhandlingsfaser
 • Tilfredsstillelse af begge parter i en forhandling
 • Håndtering af indvendinger
 • Opnå succes i forhandlingssituationen

Om undervisningen

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag i virksomheden. Kurset er interaktivt med fokus på praksis. Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg, hvor de effektive forhandlingsværktøjer præsenteres og afprøves, samt realistiske rollespil og konkrete øvelser.

Du kommer til at arbejde med udfordrende kommunikations- og forhandlingsøvelser, så du kan udvikle dig i samspil med de øvrige deltagere og tage vigtige læringspunkter med hjem. Vi videooptager udvalgte øvelser og anvender det til evaluering og individuel feedback.

Mellem dag 2 og 3 løser du en aktuel opgave i din egen virksomhed. Opgaven afleveres til underviseren forud for dag 3.

På dag 3 tager vi udgangspunkt i deltagernes opgaver og erfaringer med brug af teknikkerne i praksis. Der bliver tid til feedback, diskussioner, rådgivning, facilitering og opsamling, så du kan tage teknikkerne med hjem og anvende dem direkte.

Lektor Søren Hilligsøe er underviser på kurset. Søren har mange års erfaring inden for forhandlingsteknik og interkulturel kommunikation og er medforfatter til bogen: ”Negotiation the Art of Reaching Agreement”.

Praktiske oplysninger

 • Undervisningen er kl. 9-16 alle dage
 • Mellem dag 2 og 3 løser du en aktuel opgave i din egen virksomhed
 • Undervisningen foregår på Ringvej 104, 8260 Viby J
 • Prisen er inkl. moms, materialer og forplejning