Driftsøkonomi

På kurset i driftsøkonomi lærer du om produktivitet og omkostningslære. Du får derudover kendskab til virksomhedens afsætnings- og konkurrencesituation samt parameteroptimering.

Dit udbytte

Når du har taget kurset, kan du:

  • identificere, analysere og løse erhvervsøkonomiske opgaver
  • anvende og vurdere driftsøkonomiske modeller og løsningsmetoder - samt vurdere resultaterne
  • analysere virksomhedens markedsmæssige situation, herunder efterspørgsels-, konkurrence- , produktions- og omkostningsforhold
  • udvælge og vurdere virksomhedens handlingsparametre.

Adgangskrav

For at tage kurset skal du have en uddannelse som markedsføringsøkonom eller tilsvarende.

For markedsføringsøkonomer giver kurset - sammen med akademifaget 'statistik' - adgang til et særligt overbygningsforløb på erhvervsøkonomi, HA ved Aarhus Universitet. 

Se punktet "Supplering for erhvervsakademiuddannelser (top-up)" på Aarhus Universitets hjemmeside >>

Derudover giver kurset, også sammen med akademifaget 'statistik' - adgang til HD 2. del ved Aarhus Universitet.

Praktiske oplysninger

Der er undervisning fra kl. 17.30 - 21.00.

Eksamen

4 timers skriftlig prøve.