Teamledelse

Diplomuddannelsen i ledelse

At styrke teamsamarbejdet, motivere og få teamet til at yde det optimale, kræver indsigt og energi til at ville. Det stiller særlige krav til dig som leder eller deltager i team og med faget Teamledelse får du et teoretisk grundlag for at arbejde som teamleder og skabe de optimale rammer for effektive teams.

Teamledelse er for dig, som ønsker at styrke din rolle som teamleder. Du indgår og arbejder med teams som:

 • Leder med medarbejdere, der er etableret i faglige teams
 • Teamleder i henholdsvis offentlige og private organisationer
 • Projektleder, der ønsker at have viden om teamteorier og processer
 • Leder med nationale og globale teams

Indhold

 • Definition af team og grupper
 • Teorier, Tuckmans faser, High performance teams, 6 x R
 • Motivation og magt
 • Selvorganisering
 • Meningsskabelse og kommunikation
 • Konfliktopløsning
 • Globale og virtuelle teams
 • Proactive Reviews
 • Mødeformer incl. kreativitet

Udbytte

Du lærer at understøtte, opbygge og udvikle dit team ud fra teorier om teamledelse, og du får nogle konkrete praksisnære værktøjer til at tydeliggøre rammer og lede processer, der sætter fokus på et godt teamsamarbejde, effektivitet og high performance.

Når du har gennemført faget, kan du analysere og vurdere teorier om teamledelse og anvende teorierne reflekteret i din hverdag og videreudvikle din praksis. 

Sådan arbejder vi

Undervisningen sker i aktiv samspil mellem indlæg, refleksion, eksperimenteren og stiller skarpt på din daglige praksis som teamleder og de kvalifikationer, som det kræver at lede velfungerende teams. Du studerer altså aktivt med dine egne aktuelle praksiscases. Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en synopsis.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter 'teamledelse' med en mundtlig eksamen. 'Teamledelse' giver 5 ECTS-point.

Praktiske oplysninger

Pris: 7.800 kr.

Start: 28. maj 2019 kl. 8.30-16.00

Undervisningen foregår skiftevis på Sjælland og i Jylland.

Tilmelding

Tilmelding ved henvendelse til uddannelsessekretær Helle Lie, heli@eaaa.dk