Strategisk ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse

Formålet med valgfaget 'strategisk ledelse' er, at du forstår strategi, kan få øje på dine strategiske handlemuligheder og udøve strategisk ledelse i praksis.

Du lærer derfor bl.a. at analysere og forstå strategier og udarbejde visioner for organisationens udvikling. Med afsæt i indre og ydre forhold får du helt konkrete værktøjer til at udforme en ledelsesstrategi - og få strategien til at leve i organisationen.

Dit udbytte

Med faget 'strategisk ledelse' bliver du i stand til at:

 • forstå organisationens overordnede strategier og arbejde ledelsesmæssigt med at oversætte og tilpasse disse strategier til din hverdag
 • erkende strategiske muligheder og problemstillinger og udvikle din lokale ledelse i forhold til dem
 • få de strategiske intentioner til i højere grad ”at leve” i praksis i din organisation.

Forudsætninger

Du skal have en grundlæggende indsigt i organisationers struktur og funktion samt en interesse for strategiers betydning i alle hjørner af organisationen.

Fagets indhold

På 'strategisk ledelse' kommer du til at fordybe dig i:

 • Strategi, samt strategiske begreber, skoler og perspektiver
 • Analyse af organisationers strategiske intention og retning
 • Design af strategiprocesser og navigering i disse
 • Hvordan du får strategien til ”at leve” i organisationen.

Vi arbejder med disse centrale temaer:

 • Strategidefinitioner og forskellige strategiske skoler
 • Strategisk råderum og lederskab
 • Design af og manøvrering i strategiprocesser – både planlagte og mere opdukkende
 • Lederes fremme af strategiske intentioner
 • Strategiske grundbegreber: Mission, vision, værdier og mål
 • Strategi og digitalisering
 • Strategisk analyse af eksterne og interne forhold
 • At få strategien til at leve i organisationen via organisatoriske læringsprocesser

Sådan arbejder vi

Faget tager afsæt i din situation og det strategiske arbejde i din organisation. Derfor er erfaringsudveksling i grupper om konkrete, strategiske problemstillinger en væsentlig del af undervisningen.

Vores uddannelsesforløb er baseret på, at du afprøver teorier, modeller og metoder i praksis i din egen organisation. På faget støttes du derfor i at identificere og udvælge konkrete problemstillinger og opgaver, som udfordrer dig i din hverdag.

Eksamen og ECTS

Valgfaget 'Strategisk ledelse' giver 5 ECTS-point.

Praktiske oplysninger

Pris for kurset er kr. 7.200

Undervisningen foregår på Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.

Start: 23. september 10.00-17.00

Tilmelding ved henvendelse til uddannelsessekretær Helle Lie