Strategisk ledelse

Formålet med 'strategisk ledelse. er, at du både teoretisk og i praksis kan identificere, definere, vurdere og tage stilling til strategiske problemstillinger.

Du lærer derfor bl.a. at analysere og udarbejde visioner for virksomhedens udvikling i relation til både indre og ydre forhold, og du får konkrete værktøjer til at udforme en ledelsesstrategi.

Dit udbytte

Med faget 'strategisk ledelse' bliver du i stand til at:

 • erkende og definere strategiske problemstillinger med bl.a. positionering, organisationsudvikling, historik og udviklingsfaser
 • erkende, vurdere og deltage i organisatoriske opgaveløsninger af strukturmæssig, styringsmæssig, beslutningsteoretisk, informationsmæssig og arbejdsretlig art
 • erkende, vurdere og deltage i aktuelle problemstillinger om bl.a. kvalitetsledelse, logistik, internationalisering og projektledelse - og forstå den betydning, det har for virksomhedens konkurrencestrategi.

Forudsætninger

Du skal have en grundlæggende indsigt i organisationens struktur og funktion for at gennemføre konkrete udviklingsprojekter. Derfor skal du have gennemført det obligatoriske modul 'ledelse og organisation (modul 5+6)' eller tilsvarende på forhånd. 

Fagets indhold

På 'strategisk ledelse' kommer du til at fordybe dig i:

 • Teorier om strategier og deres betydning
 • Organisationens mission, vision og politikker
 • Interne og eksterne analyser
 • Beslutnings-, implementerings- og nyinstitutionel teori

 Vi arbejder med disse centrale temaer:

 • Strategidefinitioner
 • Virksomhedens overordnede retning
 • Ekstern og intern situationsanalyse
 • Strategi og strategiske fordele
 • Global og situationsbestemt strategi
 • Intern strategi
 • Fusioner og sammenlægninger
 • Opbygning af ressourcer og kapabiliteter
 • Strategisk ledelse, kultur og systemer
 • Planlægning, koordinering og kontrol
 • Organisationsudvikling og forandringsparathed
 • Præstationsmålingssystemer som styringsredskaber
 • Vision
 • Implementering

Sådan arbejder vi

Projektarbejde, erfaringsudveksling og konkrete problemstillinger er en væsentlig del af undervisningen. Vores uddannelsesforløb er baseret på, at du afprøver teorier, modeller og metoder i praksis i din egen organisation. Du vælger selv konkrete problemstillinger og opgaver, som udfordrer dig i din hverdag.

Eksamen og ECTS

'Strategisk ledelse' giver 5 ECTS-point.

Sådan tilmelder du dig

Du skal tilmelde dig via vores online tilmeldingssystem. Du skal vælge betalingsformen 'Faktura til privat'. Du faktureres naturligvis ikke, da din uddannelse er betalt af din arbejdsgiver. 

Opfylder du kravene til at kunne søge midler gennem omstillingsfonden, vælger du denne mulighed. Differencen betales af din arbejdsgiver.