Organisation, udvikling og samskabelse

Formål med fagmodulet er, at du kan arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Dit udbytte og de kompetencemål, der er knyttet til faget

Det er målet, at du som leder skal kunne:

  • Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter.
  • Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf.
  • Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring

Centrale emner

  • Kendskab til organisationers opbygning, så du kan udvikle strategier for udviklingsprocesser i samspil med omverdenen.
  • Grundlæggende viden om organisationskultur og dennes betydning.
  • Kompetencer til at facilitere og styre strategiske processer.
  • Organisatoriske udviklingsfaser
  • Social Kapital
  • Indblik i økonomi- og ressourcestyring.

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får præsenteret forskellige modeller, metoder og teorier, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer. I dit eksamensopgave kommer du til at arbejde med egne udfordringer.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en 15 siders opgave.

Modulet er sammensat af to tidligere obligatoriske moduler: Organisation og processer samt Styring og strategi.

Sådan tilmelder du dig

Du skal tilmelde dig via vores online tilmeldingssystem. Du skal vælge betalingsformen 'Faktura til privat'. Du faktureres naturligvis ikke, da din uddannelse er betalt af din arbejdsgiver. 

Opfylder du kravene til at kunne søge midler gennem omstillingsfonden, vælger du denne mulighed. Differencen betales af din arbejdsgiver.