Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Formål med fagmodulet er at du kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov.

Dit udbytte og de kompetencemål, der er knyttet til faget

Det er målet, at du som leder skal kunne:

  • Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til løsning af organisationens opgaver og behov.
  • Lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen

Centrale emner

  • Professionelle samtaler f.eks. ved rekruttering og MUS
  • Motivation
  • Klassiske og nyere ledelsesteorier
  • Gruppe og teamudvikling
  • Magt og konflikter
  • Forskellige perspektiver på kompetenceudvikling
  • Læring på individ- og organisationsniveau
  • Læring ”on/off the job”

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får præsenteret forskellige modeller, metoder og teorier, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer. I dit eksamensopgave kommer du til at arbejde med egne udfordringer.

I forbindelse med studiet bliver du tilbudt en Estimates 360-profil.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en otte siders opgave.

Modulet er sammensat af to tidligere obligatoriske moduler: Den professionelle relation samt læring og kompetenceudvikling.

Sådan tilmelder du dig

Du skal tilmelde dig via vores online tilmeldingssystem. Du skal vælge betalingsformen 'Faktura til privat'. Du faktureres naturligvis ikke, da din uddannelse er betalt af din arbejdsgiver. 

Opfylder du kravene til at kunne søge midler gennem omstillingsfonden, vælger du denne mulighed. Differencen betales af din arbejdsgiver.