Det personlige lederskab og forandring

Formål med fagmodulet er, at du arbejder med at udvikle din egen ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til din egen organisations behov og opgaveløsning

Dit udbytte og de kompetencemål, der er knyttet til faget

Det er målet, at du som leder skal kunne:

 • Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab
 • Udvikle din egen kommunikative og refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
 • Identificere dine egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af dit personlige og faglige lederskab

 Centrale emner

 • Paradokser i lederskabet og lederens handlemuligheder
 • Videnskabsteori, filosofi og etik
 • Det ledelsesmæssige aspekt af kommunikation
 • Klassiske kommunikationsmodeller
 • Spørgsmålstyper, kontekst og metakommunikation
 • Personlig udvikling – dine ledelsesmæssige styrker og svagheder
 • Følelsesmæssig intelligens i lederskabet
 • Egen læring

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får præsenteret forskellige modeller, metoder og teorier, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer. I dit eksamensopgave kommer du til at arbejde med egne udfordringer.

I forbindelse med faget bliver du tilbudt en Garuda kompetenceprofil som et udvekslingsredskab. (For virksomhedsspecifikke hold kan det være tale om andre profiler).

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en otte siders refleksionsopgave.

Modulet er sammensat af to tidligere obligatoriske moduler: Lederkommunikation samt professionelt lederskab.

Sådan tilmelder du dig

Du skal tilmelde dig via vores online tilmeldingssystem. Du skal vælge betalingsformen 'Faktura til privat'. Du faktureres naturligvis ikke, da din uddannelse er betalt af din arbejdsgiver. 

Opfylder du kravene til at kunne søge midler gennem omstillingsfonden, vælger du denne mulighed. Differencen betales af din arbejdsgiver.