Læring og kompetenceudvikling

Formålet med dette fag er at skærpe din opmærksomhed på og forståelse af kompetenceudvikling, så du bliver i stand til at skabe vilkår og muligheder for kompetenceudvikling i din egen organisation.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du identificere og formidle forståelsen af behov for egen og medarbejdernes kompetenceudvikling på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.

Centrale emner

  • Viden om coaching og udvikling af menneskelige resourcer
  • Indsigt i lærings- og kompetenceudvikling
  • Kendskab til kompetencebegrebet og -koncepter

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. 

Sådan tilmelder du dig

Du skal tilmelde dig via vores online tilmeldingssystem. Du skal vælge betalingsformen 'Faktura til privat'. Du faktureres naturligvis ikke, da din uddannelse er betalt af din arbejdsgiver.