Positiv psykologi i organisationen

Mennesker udvikler sig mest der, hvor man i forvejen er stærk.

Formålet med Positiv psykologi i organisationen er at sætte fokus på, hvad der gør, at mennesker og organisationer trives optimalt ved at skubbe på arbejdsglæde, motivation og engagement.

Faget er opbygget i tre moduler omkring den styrkebaserede tilgang til udvikling af mennesker. Det betaler sig, fordi præstation, innovation, trivsel og effektivitet forbedres bedst, hvor styrkerne kommer i spil. Styrkebaseret ledelse handler om at skabe effektive og sunde organisationer, hvor trivsel skaber effektivitet, og resultater skaber trivsel Ved at fokusere på styrkerne kan vi også overkomme svagheder, bruge hinanden, få hjælp og skabe det rette team.

På hvert modul er der konkrete værktøjer og dialog om hvordan værktøjerne bedst omsættes i hverdagen.

Indhold

  • Trivsel i organisationen – metoder der skaber positive relationer på kryds og tværs både internt og i relation til beboere
  • Styrkebaseret udvikling – værktøjer til at arbejde med egen udvikling og relationen til andre
  • Flow på arbejdspladsen – viden og værktøjer til at skabe godt arbejdsmiljø 
  • Positiv kommunikation og feedback – opmærksomhed og værktøjer der giver bedre forudsætninger for gode resultater og konstruktiv konfliktløsning
  • Personprofil og selvopfattelse – personlige styrker og hvordan de bruges bedst

Praktiske oplysninger:

Datoer:

Alle dage kl. 8.30-14.30

Modul 1: 23.-24. oktober 2018

Modul 2: 20.-21. november 2018

Modul 3: 28. november (opgave og forberedelse til eksamen)

Eksamen: 12. december 2018

Sted:

Undervisningen foregår i København S

Pris:

7.000 kr.

Gratis videreuddannelse for 10.000 kr. om året - søg nu

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan nu få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 pr. år. Læs mere