Personalejura

Med 'personalejura' opnår du teoretisk ballast til at håndtere de arbejdsretlige problemstillinger, der opstår i forbindelse med ansættelsen, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør.

Indhold

Vi arbejder med de centrale retsregler, som regulerer et ansættelsesforhold. Du får konkret erfaring med alle faser af en ansættelse, og du kan direkte anvende din nye viden i praksis i din organisation.

Du bliver blandt andet introduceret til kollektiv arbejdsret, regler for ansættelsesforhold, overenskomster, det fagretslige system, forskellige lønmodtagergrupper og medarbejderes og arbejdsgiveres forpligtelser i et ansættelsesforhold. Både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede ansættelsesforhold behandles.

'Personalejura' er koncentreret om reguleringen af det enkelte ansættelsesforhold, men forløbet omfatter også udvalgte dele af den kollektive arbejdsret samt de særlige problemstillinger, der gør sig gældende i forhold til ansættelser og afskedigelser på det offentlige arbejdsmarked. Endvidere belyses dansk arbejdsret i et internationalt perspektiv.

Vi lægger vægt på, at du ved en indføring i juridisk metode og informationssøgning selv bliver i stand til at tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for området, så du derigennem udvikler din egen praksis i det personalejuridiske arbejde.

Dit udbytte af faget 'personalejura'

Efter forløbet er det målet, at du har:

  • indsigt i regler om ansættelse i henhold til lovgivningen, kollektive overenskomster og individuel aftale
  • kompetencer til at anvende de personalejuridiske regler ved ansættelse, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør
  • kompetencer til at supportere både ledere og medarbejdere i sager om personaleforhold
  • kompetencer til selv at tilegne dig ny viden inden for området.

Sted

Undervisningen afholdes på Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.